BerichteBindekurseKalenderMerchandiseStatuten

 Berichte
coyolles
"Den Domaine de Coyolles" vum Luss

De Weekend vum 24. bis de 26. Mee war de Flyfishing Club aus Letzebuerg fir eng Sortie bei d´Céline an de Vincent op den Domaine de Coyolles a Frankräich gefuer. U sech hate mir de Vincent als Piechter vum Domaine de la Salamandre zu Latilly kenne geléiert, mee nodeems Hien net méi do zoustänneg war fir d´Fëscherei war de Kontakt zu Him ofgebrach. Et war onse Memberen awer zu Ouere komm dass Hien een neie Site fir mat der Méck ze fëschen opgemaach hätt.....


frfeux 2

"Freux di Zweet" vum Luss

Nodeems mir schonn am Mäerz op Freux bei Libramont an d´Belsch gefuer ware wou mir den traditionellen Dag vum President gefeiert hunn si mir also eng zweete Kéier dohinner gefuer fir mat der Méck ze fëschen. Bei eiser Sortie am Mäerz war leider de Weier nach net mat Forelle besat esou dass mir et ganz schwéier haten iwwerhaapt eppes ze fänken. Dat huet eis awer séier wéineg ausgemaach ewell mir no Stréch a Fuedem kulinaresch vun eisem President verwinnt gi sinn an da fält et och net schwéier zemools wou d´Ambiance ewéi ëmmer formidabel war.....moselotte
"Lac de la Moselotte 2024" vum Luss

Och dëst Joer ass de Flyfishing Club aus Lëtzebuerg an d´Vogeese gefuer fir mat der Méck ze fëschen. 14 Memberen haten sech also och dëst Joer zu Saulxures afonnt fir zesummen ee flotte Weekend ze verbréngen. Genee ewéi sech dat fir den Abrëll gehéiert hate mir et natierlech fir eis Sortie och mat Abrëlls Wieder ze dinn, et war vun Allem eppes dobäi, Wand, Reen awer och sonneg Momenter a Samschdes hate mir ze guer de ganzen Dag iwwer schéint Wieder. .....


freux

"Freux 2024" vum Luss

Am Virfeld vun eiser Sortie op de Weier vu Freux bei Libramont an der Belsch hat d´Madame déi fir de Site Responsabel ass eis iwwer Mail informéiert dass nach keng Fësch dëst Joer ausgesat gi sinn a mir duerfir kéinten, wa mir wéilten, eis Sortie verleeën oder ausfale loossen. Mir hunn eis du bei der Coupe Patrick Riehl kuerz zesumme gesat an et war séier kloer dass mir awer wollten op Freux fueren zemools wou......coupe riehl 2024
"Coupe Patrick Riehl 2024" vum Luss

Och dëst Joer huet de Flyfishing Club zum Gedenken un eise vill ze fréi verstuerwenen Member de Patrick Riehl eist Frëndschaftsfëschen ausgedroen. Nodeems de Yannick d´lescht Joer versehentlech d´Fesch Alleguerten an dee klénge Weier agesat hat a mir eis duerno hu missen iwwerleeën ewéi mir géifen eist Frëndschaftsfëschen organiséieren, hate mir eis iwwerluecht d´Equipen esou anzedeelen dass ëmmer nëmmen Ee pro Equipe konnt fëschen mee dass d´Fescher ënnert enee konnten esou oft wiesselen ewéi Se dat wollten.......Sommedieue am Wanter
"Sommedieue am Wanter 2024" vum Luss

Och dëst Joer si mir fir den Ufank vun eiser Feschersaison op Sommedieue bei Verdun gefuer fir zesumme mat der Méck ze fëschen. 15 Fëscher an d´Marie – Paule haten sech afonnt fir um Domaine de Sommedieue ee flotten Dag ze verbréngen, Bei der Urees hunn ech mech gefillt ewéi an alen Zäiten, stoung dach fir eemol erëm dat ganzt Dall vun der Meuse ënner Waasser an och um Site selwer sinn d´Quellen, déi um Site selwer entsprangen a fir dat schéint kloert Waasser suergen, fläisseg gelaf esou dass am Auslaf vum Site vill Waasser zesumme komm ass......


sommedieu am wanter 2023
"Sommedieue 2023" vum Luss

De Flyfishing Club aus Lëtzebuerg war traditioneller Weis op den Domaine de Sommedieue gefuer fir eis Fëscher - Saison ofzeschléissen. .. esou hate mir et dann och an der Vergaangenheet scho mat esou munchen Wiederkapriolen ze dinn, mir hunn scho bei Minus 18° Grad do gefëscht wou eis Réngelcher vun de Staangen zougefruer si, grad esou ewéi bei zwee Stellege Plusgraden a Sonn wärend eisem ganzen Openthalt, mee deem Reen wou mir Geschter ausgesat waren huet awer alles iwwertraff wat mir bis elo op dësem Site erlieft hunn.....sortie du jambonneau
"Sortie du Jambonneau" vum Luss

Nodeems d´Clubchampionat am Stellgewässer ausgefall war hunn mir dat nogeholl während eiser offizieller Sortie du Jambonneau op la Strange an den belschen Ardennen. 21 Fescher vum Flyfishing Club aus Letzebuerg haten sech op de Wee gemaach fir ee flotten Dag beim Waasser ze verbréngen an wat soll ech soen et war erem richtegt la Strange Wieder, naass an kaal, genee esou ewéi et soll sinn am November. Dat konnt natierlech net verhenneren dass mir eng excellent Stemmung haten an einfach ewei emmer zefridden waren dass mir iwwerhaapt konnten zesummen den Dag verbrengen. Natierlech, och ewei emmer zu la Strange, waren d Fesch ganz kriddelesch......


moselotte
"Moselotte am Hierscht 2023" vum Luss

Ee puer vun eisen Memberen haten sech och dest Joer zesummen fonnt fir un der Sortie vum Flyfishing Club deel ze huelen. Leider waren vill vun eisen Memberen verhennert oder sinn aus gesondheetlechen Grenn ausgefall esou dass Schlussendlech 7 Fescher iwwreg bliwwen sinn dei sech doduerch awer net den Spaass um feschen huelen gelooss hunn......


coyolles 2023
"Coyolles 2023" vum Luss

Och dëst Joer hat den Flyfishing Club aus Lëtzebuerg eng Sortie op den Domaine de Coyolles am Joresprogramm virgesinn. Siwen Memberen an den Mister Winston haten sech op de Wee gemaach fir beim Céline an beim Vincent dräi formidabel Deeg mat schéinstem Fréijoers Wieder ze verbréngen. Den Domaine de Coyolles läit wonnerbar an d´Natur integréiert an bitt dem Méckefëscher awer wierklech Alles wat eis Passioun ausmécht. Mir hunn och dës Kéier erëm ze spieren kritt, beim Céline a beim Vincent do sinn mir wëllkomm a fillen eis ewéi Doheem.....


2023 moselotte
"Lac de la moselotte 2023" vum Luss

Och dëst Joer sinn mir am Fréijor op Saulxures an d´Vogesen gefuer fir um Lac de la Moselotte mat der Méck ze fëschen, 19 Memberen vum Flyfishing Club hunn dräi flotter Deeg an beschter Komerodschaft erlieft déi Alles ze bidden haten. Net nëmmen dass mir Abrëll s Wieder haten woubäi et zum Gléck meeschtens Owes gereent huet, och d´Fësch waren esou launesch ewéi d´Wieder mee wann een dat richtegt fonnt hat dann waren se net méi ze halen an ech mengen all Fëscher ass heibäi op seng Käschten komm an mir hunn vill schéin Fësch konnten fänken. ....


Freux 2023

"Freux" vum Luss

Eis zweet Sortie fir dëst Joer huet den Flyfishing Club aus Lëtzebuerg op Freux bei Libramont gefouert wou mir traditioneller Weis, den Dag no der Generalversammlung, eisen President den Jean Jaques May gefeiert hunn andeems mir mat Him zesummen fëschen gaangen sinn. Sinn mir an der Vergaangenheet deen Dag ëmmer op Rabais bei Virton gefuer esou hat dëst Joer den Comité decidéiert an Plaz op Freux ze fueren ewell eis zu Oueren komm war dass zu Rabais och dierft mat Läffelcher gefëscht ginn an dat eiser Meenung no net harmoniséiert mat eisem Clubliewen. ....

Sommedieu Aender
"Sommedieue am Januar" vum Luss

Och dëst Joer ass d´Fëschersaison vum Flyfishing Club aus Lëtzebuerg zu Sommedieue ugaangen. Leider ass eisen Start ee bëssen moër ausgefall haten sech dach nëmmen néng Fëscher afonnt fir zesummen ze fëschen. War et dass Verschiddener krank waren oder verhënnert, ech selwer war am Ausland, jiddverfalls war eis éischt Sortie schwaach besat an och soss schéinen eis Fëscher net esou richteg aus dem Wanterschloof ze erwäschen, mol hoffen dass et net esou weidergeet.....

Coupe Patrick Riehl 2023

"Coupe Patrick Riehl 2023" vum Luss

Nodeems am Februar eis Saison zu Sommedieue ugefaangen hat stoung elo den 11. Mäerz eist Frëndschaftsfëschen um Programm dat mir all Joers an Erënnerung un eisen vill ze fréi verstuerwenen Fëscherfrënn, den Patrick Riehl, um Weier zu Lamadelaine ausdroen. Ewéi mir eis Moies um 9 Auer getraff hunn fir Auslousung vun den Plazen, huet den Yannik eis iwwerrascht mat enger schlechter Nouvelle waren dach d´Fësch net am groussen Weier mee am kléngen Weier ausgesat ginn....

Sommedieue am Wanter "Sommedieue am Dezember" vum Luss

Och dëst Joer sinn d´Fëscher vum Flyfishing Club aus Lëtzebuerg op Sommedieue bei Verdun gefuer fir d´Joer auskléngen ze loossen. Bei herrlechem Wanterwieder haten sech 24 Memberen afonnt fir den Dag zesummen beim Waasser ze verbréngen. Et war een wirdegen Ofschloss vun eiser Saison déi u sech net vill méi schéin hätt kéinten sinn, mir konnten no deenen batteren Joren während der Pandemie endlech erëm all eis Destinatiounen usteieren déi mir an eisem Programm virgesinn haten an eis Fëscher waren erëm mat Begeeschterung dobäi....

La Strange "Sortie du Jambonneaut 2022" vum Luss

Och dëst Joer ass den Flyfishing Club aus Lëtzebuerg am November op de Weier vun la Strange op Hompré an déi belsch Ardennen gefuer fir seng Sortie du Jambonneau ze celibréieren. Doheem waren mir nach am décken Niwwel fortgefuer mee wat mir méi héich an d´Ardennen komm sinn wat d´Wieder ëmmer besser ginn ass an et sollt den ganzen Dag iwwer dat schéinsten Hierschtwieder bleiwen. Mir haten, ewéi déi lescht Joren schonns, den Weier fir den Club gelount a konnten esou ganz entspaant eis Sortie erliewen an wat soll ech soen,Sortie du Jambonneau dës Kéier sinn och nach vill Fësch gefaangen ginn, wat wëlls De dann méi ...

clubmeeschterschaft "Clubmeeschterschaft 2022" vum Luss

Den Samschden 22. Oktober 2022 huet de Flyfishing Club aus Lëtzebuerg den zweeten Deel vun hirem Club Championat um Weier vun la Strange an den belschen Ardennen ausgefëscht. Nodeems mir bis elo ëmmer eist Fëschen am Stëllgewässer um Weier zu Rabais gefëscht haten hunn mir dëst Joër eng éischte Kéier zu Hompré gefëscht wou mir de Weier vun la Strange fir eis gelount haten. Mir sinn op Hompré ausgeweecht, ewéi kéint et och aneschters sinn, net wéinste Fësch an och net wéinst dem Weier mee ...... zu la Strange ginn Mëttes Jambonneau zerwéiert an dat ass dach Grond genuch fir eist Club Championat ze verleeën...

Clubmeeschterschaft "Moselotte am Hierscht 2022" vum Luss

8 Fëscher vum Flyfishing Club aus Lëtzebuerg waren den 10. September ugetrueden fir um NO KILL Parcours vum P.A.W. am Heischenter Gronn déi éischt Manche vum Club Fëschen am Fléissgewässer auszedroen. Am Virfeld vun eisem Clubfëschen war guer net kloer op mir iwwerhaapt kéinten dëst Joer eisen Concours ausfëschen, hat an der Vergaangenheet d´Pandemie eis een Stréch duerch d´Rechnung gemaach esou war dëst Joer deen dréchenen Summer drun Schold ewell an den Baachen néierens méi Waasser war....

Moselotte am Hierscht "Moselotte am Hierscht 2022" vum Luss

Den Flyfishing Club aus Lëtzebuerg war dëst Joer eng zweeten Kéier an d´Vogesen gefuer fir um Lac de la Moselotte zu Saulxures mat der Méck ze fëschen. Nodeems den Club schonn ewéi all Joers am Fréijoer eng Sortie dohinner hat, wollten mir elo eng Kéier am Hierscht dohinner fueren ewell eis enger säits den Site ganz gutt gefält mee den Haaptgrond war dass mir wollten wëssen op d´Fëschen, de Summer iwwer dierf jo net mat der Méck gefëscht ginn, am Hierscht besser wär ewéi dat am Fréijoer de Fall war.....


Freux

"Freux 2022" vum Luss

De Flyfishing Club aus Lëtzebuerg war den 25. Juni 2022 op Freux bei Libramont an der Belsch gefuer fir zesummen mat der Méck ze fëschen. Nodeems mir an de leschten zwee Joer net méi vill Sortien konnten plangen hunn mir net schlecht gestaunt ewéi mir gesinn hunn dass och un dësem Site vill geschafft ginn ass, esou kann een elo ronderëm den ganzen Weier fëschen mee dat ass awer net déi eenzeg Saach déi hei geännert huet an de Site Alles an Allem opgewäert huet. .........

Moselotte
"Moselotte 2022" vum Luss

Nodeems mir zwee Joer laang net konnten op Saulxures fueren war et dann dëst Joer erëm esouwäit an mir sinn fir een Weekend an d´Vogesen gefuer wou mir um Lac de la Moselotte mat der Méck fëschen wollten. Haten mir an der Vergaangenheet op dëser Plaz schonn esou munch Wiederkapriolen mat erlieft esou haten mir et dës Kéier awer gutt mam Fréijoerswieder, oder soen mir direkt mam Summerwieder erwëscht ewell mir haten dräi Deeg laang dat schéinsten Wieder mat Temperaturen déi den drëtten Dag bis un 30° Grad erun gereecht hunn. Dat huet awer mat sech bruecht dass d´Fëschen schwéier .........

coyolles 2022
"Coyolles 2022" vum Luss

De Flyfishing Club aus Lëtzebuerg war vum 19. bis den 21. Mee 2022 op den Domaine de Coyolles an den Département Aisne an der Regioun Hauts-de-France mat der Méck fëschen. Déi leschten zwee Joer wat dat net méiglech duerch d´Ëmstänn ronderëm den Corona Virus mee um Domaine de Coyolles hunn se net laang de Kap hänken gelooss an hunn dat Bescht aus der Situatioun gemaach an hunn hiren Site a Form bruecht fir d´Zukunft nom Confidement. Dat heescht Sie hunn ganz vill um Site geschafft andeems Sie d´Hecken geschnidden hunn an och anerwäerts iwwerall d´Weeër an den Zougang op d´Inselen optiméiert hunn esou dass elo den ganzen Site gutt zougängeg ass, .....


Rabais an Generalversammlung
"Rabais an Generalversammlung 2022" vum Luss

Den Flyfishing Club aus Lëtzebuerg war den 18. Mäerz 2022 op Rabais gefuer fir mat der Méck ze fëschen. Haten mir an der Vergaangenheet schonn esou munech Wiederkapriolen zu Rabais erliewt, esou konnten mir dëst Joer net kloen ewell eis Sortie bei beschtem Fréijorswieder konnt stattfannen.
D´Waasser am Séi war glaskloer an et konnt een och schéin Fësch gesinn och wann den Séi net esou dicht besat war ewéi dat schonn mol fréier de Fall war. Deementspriechend hunn eis Fëscher sech dann och schwéier gedoen an Keen hat esou richteg den Wee bei den Fësch fonnt.....


Coupe Patrick Riehl
"Coupe Patrick Riehl 2022" vum Luss

Nodeems d´Coupe Patrick Riehl d´lescht Joer ausgefall war konnten mir dëst Joer erëm eist Frëndschaftsfëschen, dem Patrick zu Éieren, ausdroen. Natierlech hat de Patrick eis erëm dat
schéinsten Fréijoerswieder geschéckt och wann et dëst Joer awer zimmlech kal war. 12 Fëscher waren ugetrueden fir an sechs Equippen eis Coupe auszefëschen. Leider waren d´Fësch Haut
iergendwéi net um Rendezvous oder war et Hinnen villäicht och ze kal? Jiddwerfalls sinn net esou vill Fësch gefaangen ginn ewéi dat schonn mol an der Vergaangenheet de Fall war.....


sommedieue
"Sommedieue 2022" vum Luss

Den 26. Februar 2022 war den Saisons Optakt vum
Flyfishing Club aus Lëtzebuerg. Genee ewéi an de leschte Joren
waren mir och dëst Joer duerfir op den Domaine de Sommedieue
bei Verdun gefuer wou mir een formidabelen Dag bei beschtem
Fréijoerswieder verbréngen konnten. Et haten sech eng 18
Memberen getraff an wann eis Saison dat hält wat den Optakt
versprach huet dann stinn eis nach vill schéin Sortien befiert. ....


sommedieue 2021
"Sommedieue 2021" vum Luss

Dëst Joer huet den Jores Ofschloss vum Flyfishing Club Lëtzebuerg eis op Sommedieue bei Verdun gefouert wou mir een formidabelen Dag mat villen schéinen Fësch konnten verbréngen. Een kléngen Liichtbléck an dëser onsécherer Zäit, huet et dach eis fir een Dag erëm wëssen gelooss wat mir déi ganzen Zäit verpasst hunn wou eis Sortien net konnten stattfannen. Et haten dann och vill Memberen sech afonnt woubäi et ganz erfreelech war dass déi jonk Generatioun och ëmmer méi Freed fënnt un eiser Passioun dat mécht eis dach Hoffnung dass mir eist Veräinsliewen och kënnen un Sie weiderginn. ....


La Strange am Hierscht
"La Strange am Hierscht" vum Luss

Samschdes den 30. Oktober 2021 stoung fir d´Fëscher vum Flyfishing Club aus Lëtzebuerg zu Hompré an der Belsch eis Sortie du Jambonneau um Programm, oder deen bëssen Reen mëscht dach engem richtegen Fëscher Näischt aus oder...... Nu jee ee bëssen manner hätt et schonn kënnen reenen. Et haten sech awer 14 Fëscher dëser Erausfuerderung gestallt an sollten een naassen Dag mat wéineg Fësch erliewen mee och dat gehéiert zu eisem Club Liewen derzou an ewéi ëmmer hunn mir dat Bescht doraus gemaach....


Freux 2021
"Freux 2021" vum Luss

Nodeems eis am Juni eng éischten Sortie fir dëst Joer op den Lac de La Strange gefouert hat, konnten mir och am Juli weider plangen. Schonn wärend dem Iessen zu la Strange haten eis Memberen gefrot op an ewéi et dann elo mat deier nei gewonnener Fräiheet géif weidergoen an esou hunn mir dunn kuerzer Hand decidéiert zu Freux bei Libramont
unzefroen op mir dierften eng Sortie op hiren Site plangen. Nodeems mir gréng Luucht kritt haten an och eisen Barbecue accordéiert war hunn mir eis dunn zu sechs an zwanzeg op den Wee gemaach fir ee flotten Dag zu Freux ze verbréngen. Heibäi sinn ëmmer zwou Saachen speziell,.....


La Strange 2021
"La Strange 2021" vum Luss

Dat laangt waarden hat endlech een Ënn, endlech no méi ewéi engem Joer war Haut deen laang erbäi gewënschten Schrëtt zeréck an d´Normalitéit, den Flyfishing Club aus Lëtzebuerg war an déi belsch Ardennen gefuer fir een flotten Dag ënnert Gläichgesënnten beim Méckefëschen ze verbréngen.
Schonn ewéi d´Invitatioun erausgaangen ass huet et net laang gedauert an dunn sinn d´Umeldungen komm...


coupe Patrick Riehl 2020
"Coupe Patrick Riehl 2020" vum Luss

De Samschden7. Mäerz 2020 war et schonn fir 7. Kéier erëm esouwäit, d´Fëscher vum Flyfishing Club Lëtzebuerg waren ugetrueden fir hirem vill ze fréi verstuerwenen Frënd, dem Patrick, ze gedenken andeems dass mir zesummen ee Frëndschafts Fëschen ausgedroen hunn. Mir waren eis dann och seier Eens dass dat bëstemmt beim Patrick, do wou Hien elo ass, gefaalen fonnt huet ewell Hien hat erëm d´Hand iwwert eis gehalen an huet duerfir gesuergt dass mir eis Coupe Patrick Riehl bei wonnerbarem Fréijors Wieder an beschter Komerotschaft konnten ausfëschen...


Sommedieue 2020
"Sommedieue 2020" vum Luss

Och dëst Joer huet eis déi éischt Sortie nom Wanterschlof op Sommedieue bei Verdun an Frankräich gefouert. Knapps waren déi éischt Krukerten iwwert eis ewech gezunn, dunn hunn mir eist Geschier preparéiert ewell do woussten mir dass et och fir den Flyfishing Club géif Zäit ginn d´Fréijoer anzelauden. Zanter der leschter Saison fänkt fir eis den Eescht erëm all Joer um Domaine de Sommedieue un, wou 19 Memberen vun eisem Club sech getraff hunn fir zesummen een flotten Dag ze verbréngen. D´Wieder huet och matgespillt, hat et Ufanks der Woch nach vill gereent esou sollten mir fir eis éischt Sortie mat guddem Fréijoers Wieder verwinnt ginn. Géint néng Auer Moies ass lues a lues Een nom Aneren agetraff .... 

La Sortie du Jambonneau
"La Strange 2019" vum Luss

23 Membere vum Flyfishing Club aus Lëtzebuerg haten sech op de Wee gemaach an déi Belsch Ardenne fir um Lac de la Strange mat der Méck ze fëschen. Ufanks November ass dat ëmmer een Héichpunkt an eisem Club Liewen. Normalerweis ass den November jo ee ganz ongemittleche Mount mat Niwwel, Reen an nidderegen Temperaturen, a genee ënnert dëse Konditiounen hunn mir eis och Haut op de Wee gemaach, mee dat huet awer kengem vun eise Memberen d´Motivatioun geholl ewell Sie wousste jo Alleguerte wat eis géif erwaarden an de Belschen Ardenne .. nee net déi vill schéi Fësch déi een hei fänke ka ..nee och net dee schéinen Dag deen eis befier stoe soll..mee natierlech de Jambonneau!...


Lac de la Salamandre
"Latilly 2019" vum Luss

Latilly läit am Departement de l´Aisne an enger ländlecher Géigend a wat de besonnesche Charme vun dësem Site ausmécht ass dee ville wäisse Sand deen engem d´Gefill gëtt ewéi um Strand beim Mier ze fëschen, dernieft huet d´Waasser eng wonnerschéi gréng/blo Faarf. Ee weidere Grond deen dëse Site esou eemoleg mécht sinn déi vill schéi Fësch déi een hei fänke kann. Latilly ass och eng mat deenen eenzege Plazen an eiser Géigend wou ee Black Bass en fänke kann, dëst Joer ass dann och nach dobäi komm dass richteg déck Pije gefaange gi si wat och fir d´Méckefëscher kéng alldeeglech Saach ass. ...


Klubfeschen2019
"Clubfeschen am Heischtergronn 2019" vum Luss

Och dëst Joer huet den Flyfishing Club aus Lëtzebuerg seng Club Meeschterschaft ausgedroen an genee ewéi schonn zanter Joren, waren mir och fir déi éischten Manche déi am Fléiss -gewässer ausgedroen gëtt, op d´No Kill Streck vum PAW Wolz déi sech am Heischter Gronn befënnt.
Ënner Wee fir dohinner konnt een schonn gesinn dass et esou lues a lues Hierscht gëtt, an den Wisen war nach den Niwwel an et waren schonn frësch Temperaturen woubäi mir awer den ganzen Dag iwwer schéint Wieder haten...


Fuscher Ache
"Fuscher Ache 2019" vum Luss

Zu deren Drei, Guy, Albert und Luss hatten wir uns aufgemacht um ein paar Tage in Bruck am Großglockner mit der Fliege zu fischen. Als Gewässer stand uns hier die Fuscher Ache zur
Verfügung wo wir insgesamt eine Strecke von 28 km befischen konnten, dies in einer Landschaft die schöner nicht sein konnte und nebenbei alle Facetten der Fliegenfischerei zu bieten hatte. Wir waren als Fliegenfischer bei der Familie Huber im "Gasthof Zacherlbräu“ zu Gast und um es vorweg zu nehmen, das war unbedingt eine gute Wahl die besser nicht hätte ausfallen können.......


Baiersbronn am Schwarzwald
"Baiersbronn am Schwarzwald 2019" vum Luss

Véier Membere vum Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg
waren zesummen an de Schwarzwald gefuer fir mat
der Méck ze fëschen. Nodeems mir relativ kuerzfristeg
dësen Trip geplangt haten an de Zäitpunkt och nach
an d´Schoulvakanz gefall war, hate mir et net esou
einfach fir nach iwwerhaapt zu Baiersbronn een Hotel
ze fannen. Mir haten eis duerfir opgedeelt, de Patrick
an de Joé haten een Zëmmer zu Tonbach fonnt an
de Petzi an de Luss waren am Hotel Engel ënnerkomm.
Gefëscht hunn mir an der Murg wou eis am ganzen 6 Lousen zur Verfügung stoungen wou mir hunn dierfen als Gastangler fëschen. ......


Coyolles
"Coyolles 2019" vum Luss

Vum 13. bis de 15. Juni war de Flyfishing Club aus Lëtzebuerg erëm op Coyolles an den Departement de l´Aisne gefuer fir do beim Céline a beim Vincent ee puer Deeg beim Méckefëschen ze verbréngen. Den Domaine läit an der Regioun Hauts – de – France an ëmfaasst am Ganze 7 ha wouvu 5 Weieren eng Waasserfläch vu 4 ha ausmaachen. D´Weiere si gutt besat mat Reebouforellen an déi eng oder aner Baachfrell kann een och hei fänken. Mir haten eis also Rendezvous ginn zu Coyolles wou am Ganzen néng Fëscher vun eisem Club agetraff sinn fir een gemittlechen Weekend ënnert Kollegen ze verbréngen.... mee der Rei no.........

 

Saulxures 2019 "Saulxures 2019" vum Luss

Och dëst Joer waren mir als Club an d´Vogesen gefuer fir mat der Méck ze fëschen. Mir haten eis schonn laang am Viraus op dës Sortie gefreet, stellt den Lac de la Moselotte een vun eisen Highligthen am Joer duer.
Mir waren also vum 10. bis den 12. Mee op Saulxures – sur – Moselotte gefuer fir ee bësse mat der Méck ze fëschen, a fir vill ënnert de Kollegen ze sinn. Ware mir schonn zimlech vill gewinnt an de Vogese wat d´Wiederkapriolen ubelaangt, esou huet de Péitruss dës Kéier nach een drop gesat andeems et net nëmme gereent huet ewéi wann d´Welt géif ënner goen,...

 

Rabais coupe du président "Den Dag vum President 2019" vum Luss

Um Virowend vun eiser Sortie op Rabais, hunn mir zu Lamadelaine op de Weiere „beim Alain” eis 22. uerdentlech Generalversammlung ofgehalen, Dës war ganz gutt besicht an ass ewéi ëmmer ganz harmonesch verlaf. Et haten erfreelecher Weis vill vun eise Memberen de Wee op d´Weiere fonnt an haten domadder dem President a senge Comité Memberen hir Aarbecht, déi Sie dat ganzt Joer fir de Veräi geleescht hunn, gewierdegt. Lass gaangen ass et ewéi all Joers mat der Usprooch vun eisem President, de Jean – Jaques May. No der Begréissung vun de Memberen huet Hien a kuerze Wieder dat vergaangent Joer mat eisem Veräinsliewe Revue passéiere gelooss an huet dunn d´Wuert un de Sekretär weiderginn dee senger Säits ee puer Wierder iwwert d´Sortien, déi dat lescht Joer stattfonnt hunn,...

 

Socourt 2019 "Socourt 2019" vum Luss

De Flyfishing Club aus Lëtzebuerg war de Weekend vum 6. a 7. Abrëll an d´Vogese gefuer fir zu Socourt mat der Méck ze fëschen. Bei schéinem Fréijoerswieder mat Temperaturen ëm déi siwwenzéng Grad hate mir et gutt gerode fir eis Sortie och wann deen éischten Dag nawell ee stramme Wand geblosen huet. Genee ewéi am vergaangene Joer hate mir och dëst Joer geplangt fir eng Nuecht an den neie Chaleten ze verbréngen déi een ewell op dësem Site virfënnt. Loosse mir et och direkt soen, dës Chalete sinn net nëmmen onheemlech praktesch ewell een och vum Coup du Soir profitéiere kann, deen och dëst Joer erëm formidabel ausgefall war, ....

 

Coupe Patrick Riehl 2019 "Coupe Patrick Riehl 2019" vum Luss

De Samschden 9. Mäerz 2019 huet de Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg scho fir d´sechste Kéier d´ Coupe Patrick Riehl zu Rolleng op de Weiere beim Alain ausgefëscht. Gutt gelaunt si Moies géint néng Auer d´Fëscher vun eisem Club Een nom Anere beim Alain ukomm a scho beim aschreiwen, verbonne mat der obligatorescher Taass Kaffi, ass et héich hiergaangen an déi éischt kléng Stëppelereien hunn d´Stëmmung schonn op Betrib bruecht. D´Auslousung vun den Equipen a Plazen ass dann och ëmmer ee spannende Moment deen och net ouni Kommentaren ofleeft, ewéi “ Oh Mam wann de Ben an den Dan zesumme fësche kann een Hinnen och direkt d´Coupe iwwerreechen” ....

 

"Sommedieue 2019" vum Luss

Bei wonnerbarem Fréijoerswieder haten sech Haut, Samschdes den 23. Februar, 19 Membere vum Flyfishing Club aus Lëtzebuerg getraff fir zu Sommedieue a Frankräich de Wanter ze verdreiwen. Nodeems an der Vergaangenheet eis Saison iwwer Joren ëmmer zu Boismont um Domaine du Moulin Neuf ugefaangen hat, huet de Comité beim festleeë vum Joresprogramm decidéiert fir dëst Joer erëm op Sommedieue ze fueren an och op deier Plaz d´Joer unzefänken. ....

"Jambonneau-2018" vum Luss

Let it Rain, Let it Rain, Let it Rain on me .......... esou kléngt et an engem Lidd vum Armanda Marshall dat ech de ganzen Dag iwwer am Ouer hat ........ mee bon, de ganze Summer iwwer hate mir jo geklot an elo war den Reen eben do, och wann ee bësse manner Reen et och gedoen hätt. Mir waren also zu 17 Fëscher an déi belsch Ardenne gefuer wou mir eis och dëst Joer de Site vu La Strange fir eise Club reservéiert haten. Mee dës Sortie heescht jo net fëschen an den belschen Ardennen, mee la Sortie du Jambonneau,an duerfir war et och guer net esou erstaunlech dass esouvill Fëscher ugetrueden waren fir et mat deem sch.... lechten Wieder opzehuelen........

"Clubmeeschterschaft Rabais 2018" vum Luss

Mir haten eis Samschdes den 20 Oktober 2018, bei herrlechem Hierschtwieder, zu dräizéng Fëscher getraff fir zu Rabais um Weier den zweeten Deel vun eisem Club Fëschen auszedroen. Nodeems beim éischten Duerchgang am Heischter Gronn op der Uewersauer net vill Fësch gefaange gi waren, wousste mir dass eis ee spannende Mätsch bevirstoe géif. Fir unzefänke muss ech awer fir d´éischt ee Mol ee grousse Merci un meng Fëscherkollege lass ginn déi Alleguerten eng Hand mat ugeluecht hunn fir dass mir ee flotten Dag a beschter Komerodschaft konnten erliewen......."Clubmeeschterschaft 2018" vum Luss

Samschdes den 22.September 2018 hate mir eist Clubfëschen am Heischter Gronn. Ewell dëst Joer een extreme Summer mat héijen Temperature war an et och scho ganz laang net méi gereent hat, hunn de Patrick an ech al Laf vun der Woch eng Besichtegung vun der Stréck gemaach wou mir fësche sollte fir ze kucke wei et mam Waasserstand wär a wei mir géifen déi eenzel Stänn andeelen. De Waasserstand war u sech ganz normal ewéi all déi Jore virdrun esou dass mir eis doriwwer keng Suergen hunn misse maachen......


"Defereggental 2018" vum Luss

Eigentlech wollte mir dëse Summer zu véier Kollegen an de Schwarzwald fuere fir eis Fëscher Vakanz do ze verbréngen an haten eis och duerfir zwou Strecken an ee flotten Hotel reservéiert, mee ee puer Deeg virum Depart hunn mir vum zoustännege Fëscherveräin matgedeelt kritt dass Sie bis op Weideres hir Strecke géife spären op Grond vun engem Manktem un Waasser a bedéngt duerch déi héich Temperaturen.
Dat war natierlech eng grouss Enttäuschung fir eis, hate mir eis dach scho Wochelaang am Viraus op eis Vakanz gefreet,.....


"Freux 2018" vum Luss

Och dëst Joer ass de Fly Fishing Club Lëtzebuerg op Freux bei Libramont gefuer fir ee flotten Dag zesumme beim Waasser ze verbréngen. Den Datum vun eiser Sortie dëst Joer muss wuel gutt gewielt gewiescht sinn, haten sech dach ganzer 22 Memberen ageschriwwe fir un eiser Sortie deelzehuelen. Mam Wieder hate mir et eigentlech och ganz gutt erwëscht, mir haten zwar vun Allem ee bëssen a vun eelef Auer aus un zimlech mam Wand ze kämpfen deen dach mat Momenter ganz staark geblosen huet, mee wann ee bedenkt wat fir ee Wieder mir an de Wochen a Méint virdrun haten da ware mir dach deen Dag nach gutt bedéngt. Ewéi mir géint néng Auer um Site agetraff si ware scho vill Memberen ukomm an d´Freed sech erëm ze gesi war ganz grouss,......

"Domaine de Coyolles 2018" vum Luss

Nodeems mir dat leschte Joer eng éischte Kéier op Coyolles bei d´Céline an de Vincent gefuer ware fir op hirem Domaine mat der Méck ze fëschen, hate mir dës Sortie, wellecht eis ganz gutt gefall hat, och dëst Joer an eise Joresprogramm agebaut.
Mir sinn vum 1. bis den 3. Juni an d´Champagne gefuer fir dräi ganz flott Deeg ze erliewen déi mir esoubal net vergiesse wäerten. Um Virowend vun eiser Urees war esouvill Reen gefall dass a Lëtzebuerg Katastrophen Alarm ausgeléist gi war. Natierlech war d´Champagne dovunner net verschount bliwwen an um Domaine de Coyolles sinn och fatzeg Wiederen erofgaangen déi bewierkt hunn dass d´Waasser brong war. Mir haten eis also zu siwe Mann héich op de Wee gemaach fir am Laf vum Moien zu Coyolles anzelafen......"Uewersauer 2018" vum Luss

Ewell am Mee dëst Joer eis Sortie op Lacroix sur meuse huet missen ausfalen ewell dee Site net méi disponibel ass, wollt eise Club déi traditionell Sortie an d´Éislek op d´Uewersauer, als Kompensatioun heifir, erëm opliewe loossen. Esou hunn mir eis dunn Samschdes den 12. Mee op der Giewelsmillen um Parking bei der Gare getraff, fir ee flotten Dag beim Waasser ze verbréngen. Leider muss ech et virewech huelen dass net vill Membere vun der Geleeënheet gebraucht gemaach hate fir eng Kéier kënnen op de Strecke vun der Entente des Pêcheurs de la Haute-Sûre ze fëschen, .....

 "Socourt 2018" vum Luss

Och dëst Joer hat de Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg eng Sortie op les Etangs de Socourt an de Vogese fest ageplangt. Nei sollt awer bei dëser Sortie sinn dass mir net ewéi an der Vergaangenheet fir een Dag dohinner fuere wollten, mee dës Kéier sollten et zwee Deeg, Samschdes a Sonndes sinn. Dat hat sech esou erginn ewell mir bei eiser leschter Sortie gesinn hunn ewéi déi nei Chaleten op dëser Plaz gebaut gi sinn an esou hunn mir eis dunn och direkt virgeholl gehat dës Chaleten ze profitéieren....."Rabais an Generalversammlung" vum Luss

Um Virowend vun eiser Sortie op Rabais, hunn mir zu Lamadelaine op de Weiere „beim Alain” eis 21. uerdentlech Generalversammlung ofgehalen. Et haten sech dëst Joer zwar net esouvill Memberen afonnt ewéi dat schonn eemol an der Vergaangenheet de Fall war mee déi Memberen déi de Wee op d´Weiere fonnt hate, konnten enger harmonesch verlafener Generalversammlung bäiwunnen an hunn domadder och dem President a senge Comitésmemberen hir Aarbecht, déi Sie dat ganzt Joer fir de Veräi geleescht hunn, gewierdegt.

 "Coupe Patrick Riehl" vum Luss

De Samschden10.Mäerz war et erëm esouwäit, mir hunn eis schonn fir déi fënneft Editioun vun der Coupe Patrick Riehl zu Rolléng op den Weieren getraff fir ënner Fëscherkollegen ee flotten Dag beim Waasser ze verbréngen an dobäi d’ Erënnerung un eisen Fëscherkolleg den Patrick Riehl héich ze halen. Waren mir an der Vergaangenheet ëmmer fir deen Dag mat beschtem Fréijoerswieder verwinnt ginn, esou haten mir et dës Kéier net grad esou gutt erwëscht, bei groem Himmel huet et am Laf vum Dag ëmmer erëm ee bëssen ugefaangen ze reenen och wann d´Temperaturen nach agreabel waren,....

 
"Boismont 2018" vum Luss

De Samschden 24. Februar 2018 waren am ganzen dräizéng Membere vum Flyfishing Club Lëtzebuerg op Boismont gefuer fir mat der Méck ze fëschen. Ewell am Virfeld den Thermometer Nuets schonn op 5° Grad ënner Null gefall war hate mir virun eiser Sortie virsiichtshallwer beim Gerant ugeruff fir ze froen op et och net zou - gefruer wär, Hien huet eis dunn verséchert dass dat nach net de Fall wär an esou stoung dunn eiser Sortie Näischt méi am Wee. Bei knackegem Wanterwieder mat 5° Grad Minus si mir ugetruede fir eng éischte Kéier mat de Kollegen ee schéinen Dag beim Waasser ze verbréngen, .....

 


"Brouennes 2017" vum Luss

Och dëst Joer waren mir op Brouennes gefuer fir do d´Joer gemittlech auskléngen ze loossen. Schonn d´Urees war dës Kéier eng flott Saach, hat et dach den Dag virdrun geschneit an esou hunn mir eng richteg flott Wanterlandschaft ënnerwee virfonnt. Mir haten et dann och den ganzen Dag iwwer mat schéinem Wanterwieder ze dinn, et war zwar kal mee dat gehéiert zum Joresofschloss derzou zemools wou den ganzen Dag iwwer d´Sonn geschéngt huet. Véierzéng Memberen haten sech also Rendezvous ginn fir zesummen eng leschten Kéier am Joer mat der Méck ze fëschen, ass et ewell et den Ofschloss vum Joer ass oder villäicht schonn d´Virfreed op déi bevirstoen Feierdeeg,....

 


"La Strange 2017" vum Luss

Samschdes de 4. November war et endlech erëm esouwäit, mir sinn op Hompré an d´Belsch gefuer fir um Lac de la Strange mat der Méck ze fëschen a virun Allem fir géigeniwwer eisem Regimm ze sëndegen ewell dës Sortie net ëm sos la Sortie du Jambonneau genannt gëtt. Mir haten eis genee ewéi schon d´lescht Joer de Site fir eis Sortie reservéiert, dat nodeems mir viru Joren eng Kéier d´Päsch haten dass mat eis zesummen ee flammännesche Club mat ville Memberen do gefëscht huet an dat fir kee Fëscher zoumuttbar war. Mee loosse mir dëst Joer ee Mol fir eng Kéier mam Jambonneau ufänken....

 


"Flyfishingmarathon" vum Luss

Wéi mir eng Kéier op der Uewersauer zesummen gefëscht hunn, hat de Patrick (Bartholmé) mir verzielt dass Hien dëst Joer erëm mat sengem Bouf, de Joe, geplangt hätt an der Summervakanz op Ruhpolding an den Ortnerhof ze fuere fir mat der Méck ze fëschen. Nodeems ech eng Zäitche schon net méi do war hunn ech mech spontan decidéiert Sie ze begleeden. Séier hate mir den Hotel reservéiert an derzou och nach zwee Deeg fëschen op der Urschlauer Ache an een Dag un der weissen Traun déi een och am Ortnerhof reservéiere kann........

 


"Domaines des coyolles" vum Luss

Le Domaine de Coyolles est un havre de paix dédié à la
pratique de la pêche à la mouche. Vous y trouverez une
nature préservée et le confort de l'ancien moulin à eau de
Coyolles. Voilà l'occasion de prendre un temps pour soi,
en famille ou entre amis.
A genee esou hunn mir et och empfonnt, mee der Rei no.....

 


"St Jacob im Defereggental" vum Luss

Nachdem ich bereits vor ein paar Jahren im Defereggental mein Glück mit der Fliege versucht hatte und dabei jedes Mal einen unglücklichen Zeitpunkt erwischt hatte, da die Schwarzach entweder Hochwasser oder Schmelzwasser führte, wollte ich es in diesem Jahr nochmals wissen und buchte erneut drei Tage Fliegenfischen im Hotel Jesacherhof. Zum einen erinnerte ich mich gerne an das Hotel Jesacherhof wo ich jedes Mal sehr gut untergebracht war und zum anderen hatte mein Freund Patrick mir mittlerweile beigebracht wie man im schnellen Wasser mit der Nymphe zu fischen hat und somit sollte also der dritte Anlauf an den Ufern der Schwarzach der goldrichtige werden........

 


"Brouennes" vum Luss

Bei eiser leschter Sortie op de Weier zu Brouennes a Frankräich am Dezember 2016 hat den Här Pirotte eis proposéiert, dass wann mir eng Kéier als Club weillten eng Feier ofhalen, kéinte mir bei Him dee leschte Weier lounen deen Hien an deem Sënn equipéiert hätt. Mir haten dat deemools direkt eng gutt Iddi fonnt an de Jemp sot spontan „ do feiere mir dat nächste Joer mäin Gebuertsdag“. Ee Samschde war et nun esouwäit a mir sinn op Brouennes gefuer fir zu Éieren vum Jemp sengem Gebuertsdag, ee formidabelen Dag beim Fëschen an nach méi beim Feieren ze verbréngen. Nodeems mir beim Här Willy Lion, dem Gerant vum Site, virstelleg gi ware wéinst de Formalitéiten huet Hien eis de Schlëssel vun der Entréesdier ausgehändegt a schon konnt et lass goen........

 

"Freux 2017" vum Luss

Och dëst Joer ass de Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg op Freux gefuer fir mat der Méck ze fëschen. All Joer op een Neist freeë mir eis fir op dëser Plaz ze fëschen ewell dat ëmmer verbonnen ass mat eiser Grillade an der Mëttesstonn. A punkto Gesellegkeet gëtt et näischt méi Flottes wéi zesummen ze grillen an Dëst gehéiert bei onserem Club onbedéngt dozou a gëtt och ëmmer erëm op een Neist zelebréiert. Eise President, de Jeek, hat sech och dës Kéier eng Éier draus gemaach eis ze bekäschtegen an et huet eis un Näischt gefeelt, wéi dunn och nach d´Marie – Paule als Kréinung den Dessert zum Beschte ginn huet,.......

 


"Wurfkurs 2017" vum Luss

Heute fand wieder der alljährliche Wurf Kurs des Fliegenfischer Clubs aus Luxemburg an der Sauer in Bourscheid – Mühle statt. Wir hatten uns am Morgen auf dem Camping in Burscheid – Mühle getroffen wo auch der gesamte Kurs am und im Wasser stattfand. Kursleiter waren diesmal Armin Kundolf und Eric Arbogast die alle Beide, Mitglieder in unserem Verein sind und sich eine Ehre draus machten uns auf Vordermann zu bringen was unsere jeweiligen Wurf Kenntnisse anbelangt........

 


"Lac de la Moselotte 2017" vum Luss

De Weekend vum 28. Bis den 30. Abrëll sinn d´Fëscher vum Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg op Saulxures – sur – Moselotte gefuer fir um Lac de la Moselotte mat der Méck ze fëschen. Eis Sortie an d´Vogesen ass ëmmer ee ganz besonneschen Ausfluch ewell mir op dëser Plaz och d´Méiglechkeet hunn a Chaleten déi direkt um Séi geleeë sinn ze iwwernuechten. Dofir profitéiere mir dann och dovunner fir ee ganze Weekend op dëser Plaz ze fëschen a verschidde vun eise Membere waren ze guer scho Mëttwochs oder Donneschdes ugereest fir nach ee puer Deeg wëder kënnen hei ze verbréngen .......

 


"Lacroix-sur-Meuse 2017" vum Luss

Samschdes den 13. Mee stoung Lacroix sur meuse um Programm vum Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg, dës Sortie fënnt scho säit puer Joer ëmmer am Mee statt an ass net méi aus eisem Programm ewech ze denken, hunn mir dach nach all Kéier op dëser Plaz vill a schéi Fësch gefaangen. Dass dat esou ass hänkt mat Sécherheet domadder zesummen dass de Weier an enger Piscicultur läit an domadder och ëmmer beschtens mat Forelle besat ass. Dëst ass mat Sécherheet net Jiddwerengem säi Goût mee et muss een awer bedenken dass och op allen anere Sitte wou mir zesumme fëschen ee gudde Bestand ouni Besaatzmoosnamen net méiglech wär .......

 

"Fliegenfischen mit HR Hebeisen 2017" vum Luss

Albert, Guy und Luss hatten sich aufgemacht um in Garmisch – Partenkirchen am Kursus der Fliegenfischerschule von Hans Ruedi Hebeisen teilzunehmen. Da ich vor Jahren schon an den Kursen von Herrn Hebeisen an der Gmundener Traun teilgenommen hatte und der Kontakt seither nie abgebrochen war, schlug mir Herr Hebeisen vor, als ich Ihn nach Möglichkeiten zum Fliegenfischen in der Schweiz befragte, doch seinem Kursus an der Loisach in Garmisch zu belegen. Nach kurzer Absprache mit meinen beiden Freunden, meldeten wir uns an um an der Loisach mit der Fliege zu fischen. ......

 

"Rabais 2017" vum Luss

Och dëst Joer ware mir den Dag no der Generalversammlung op Rabais an d´Belsch gefuer fir zesumme mat der Méck ze fëschen. Et waren eng fofzéng Méckefëscher vun eisem Club ugetruede fir am schloe Reen ee flotten Dag mat nawell vill gefaange Fësch ze verbréngen. Hunn mir an der Vergaangenheet oft geklot dass et zu Rabais schwéier wär Fësch ze fänken ewell do eng sëlleche Kongkuren am Méckenfësche stattfannen, esou war dat dës Kéier awer net de Fall an d´Fësch hunn trotzt deem schlechte Wieder gebass an et sinn ze guer scho Fësch mat der dréschener Méck gefaange ginn. .......

 

"Generalversammlung 2017" vum Luss

Den Freiden 17. Mäerz 2017 ass op de Weieren zu Lamadelaine beim Alain, déi 20. uerdentlech Generalversammlung vum Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg ofgehale ginn. Et haten sech eng 30 Memberen afonnt fir un eiser Generalversammlung deel ze huelen. Fir unzefänken huet eise President, de Jean – Jaques May ee puer Begréissungswieder un déi Uwiesend geriicht. Hien huet dat ewéi ëmmer op déi Him eege sympathesch Aart a Weis gemaach an huet eis uschléissend souverän duerch den Owend gefouert. No senger Begréissung huet Hien ugesprach dass et zu nei Besetzungen am Comité komm ass an huet dunn d´Wuert un den neie Sekretär de Luss Dilk weiderginn, dee kuerz op d´Aktivitéite vum vergaangene Joer agaangen ass.........

 

"Socourt 2017" vum Luss

Bei beschtem Grillwieder mat Temperaturen iwwer 20° Grad, hat de Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg sech op de Wee gemaach fir op Socourt an d´Vogese fëschen ze fueren. Um Weier ukomm konnte mir direkt eemol feststellen dass vill geschafft gi war säit mir fir d´lescht do gefëscht hunn, esou sinn déi dräi Chaleten déi den Här Jean – Louis Thomas eis schonn dat lescht Joer ugekënnegt hat an der Maach. Den zweete Weier fir d´Méckenfëscher ass och an Tëschenzäit opgaangen an et sinn och neierdéngs Booter op dëser Plaz ze léine fir ze fëschen........

 

"Coupe Patrick Riehl 2017" vum Luss

Den Samschden 11. Mäerz 2017 hate mir eis zu Lamadelaine op de Weiere getraff fir déi 4. Editioun vun der Coupe Patrick Riehl auszefëschen. Och Haut waren erëm 16 gutt gelaunte Fëscher vum Fly Fishing Club ugetruede fir zesumme bei schéinstem Fréijoerswieder een interessant Frëndschaftsfëschen auszedroen, am Gedenken un eise vill ze fréi verstuerwene Fëscherkolleg, de Patrick Riehl. Mir haten eis am Virfeld ee bësse Gedanke gemaach ewéi mir déi Saachen déi bei der leschter Editioun vun eisem Frëndschaftfëschen net esou gutt geklappt hate konnten dës Kéier evitéieren,.......

 


"Domaine du moulin neuf 2017" vum Luss

Samschdes de 17. Februar 2017 sinn d´Fëscher vum Fly Fishing Club Lëtzebuerger op Boismont a Frankräich gefuer fir um domaine du moulin neuf d´Geeschter vum Wanter ze verdreiwen.

Boismont ass schonn zanter Joren déi éischten Destinatioun déi mir zum Optakt vum Joer usteieren an nodeems mir dëst Joer nawell ee strenge Wanter hate war et laang Zäit guer net sécher op eis éischt Sortie iwwerhaapt kéint stattfannen, esou wousst de Gerant vum Site eis ze beriichten dass de Weier während engem ganze Mount zougefruer war.......

 

"De Vlietlanden 2017" vum Luss

Véier Kollege vum Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg haten sech opgemeet fir am Januar an Holland op den Hiecht fëschen ze goen, firwat Januar? Ma dat soll dee Mount am Joer si wou déi décksten Hiechte gefaange gi ….. Abee jo, awer natierlech nëmme wann d´Polderen net zougefruer sinn! Loosse mir direkt Katz aus dem Sack, wei mir ukomm si ware 95 % vun de Polderen déck zougefruer a sollten och net méi entdeeën esou dass eis näischt Aneschters iwwreg bliwwen ass wei déi ganzen Zäite mam Auto hin an hir ze fueren a Plazen ze siche wou an d´wéinstens ee bëssen op war. Mee der Rei no.......

 

 

 

Berichte 2016

 

 

"Brouennes 2016" vum Luss

Och dëst Joer ware mir op Brouennes a Frankräich gefuer fir d´Joer auskléngen ze loossen. Et waren zwielef Membere vum Flyfishing Club déi sech op de Wee gemaach hate fir eng leschte Kéier am Joer zesumme mat der Méck ze fëschen. Éiert et konnt lass goe war eemol veräiste Fënstere propper maachen ugesot an dunn war ganz virsiichtegt Fueren ugesot ewell déi meeschtens kléng Niewestroosse fir op Brouennes natierlech net gesalzt waren. Wéi mir dunn ukomm waren hunn mir ee sichtlech iwwerraschte Gerant ugetraff dee mat Allem gerechent hat just eben net mat eis......

 

"La Strange 2016" vum Luss

De Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg war traditioneller Weis den éischte Samschden am November op Hompré an déi belsch Ardenne gefuer fir um Weier vu „ la Strange “ mat der Méck ze fëschen. Nei war dëst Joer dass mir de Site fir eise Verän gelount haten an domadder och nëmme Membere vum Club Haut do hunn dierfe fëschen. Dëst war doduerch bedéngt dass mir dat lescht Joer de Site hunn misse mat engem Club vun 40 Fëscher deelen deen een Dag virun engem Concours zu Rabais dovunner profitéiert hat fir zu la Strange ze trainéieren.....

 

"Clubmeeschterschaft 2016" vum Luss

De Flyfishing Club Lëtzebuerg huet de Samschde 15. Oktober 2016 seng zweet Manche vum Club Championnat zu Rabais an der Belsch ausgedroen. Bei guddem Hierschtwieder haten sech am Ganzen zwielef Memberen deier Erausfuerderung gestallt. Mir haten eis um zwielef Auer Rendez – vous ginn zu Rabais wou traditioneller Weis eis zweet Manche am Stëllgewässer ausgedroe gëtt. Nodeems mir eis Staangen opgeriicht haten an d´Stänn gesat waren ass et dunn bei d´Waasser gaange wou et um hallwer zwou lass gaangen ass. ....

 

"Bräurup 2016" vum Luss

Och dëst Joer waren ee puer Membere vum Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg an de Bräurup gefuer fir mat der Méck ze fëschen. Leider hunn ech missen aus perséinleche Grënn ofsoe wat mir natierlech nach méi déck deet elo wou ech déi vill schéi Fotoe gesinn hunn an och verzielt kritt hunn wat ech dës Kéier verpasst hunn. Wann ech awer menge Kollegen esou no gelauschtert hunn da si Sie awer och Beschtens ouni mech Eens ginn an hunn gutt vun hirer Zäit op deene schéine Strecke vum Hotel Bräurup profitéiert....

 

"Clubmeeschterschaft Heischtergronn 2016" vum Luss

Den Samschden 10. September 2016 hat de Flyfishing Club Lëtzebuerg seng Memberen invitéiert fir ob der Uewersauer am Heischtergronn déi éischt Manche vun hirer Clubmeeschterschaft auszedroen. Et haten sech am Ganzen eng zéng Memberen dëser Erausfuerderung gestallt a Sie hunn bei herrlechem Hierschtwieder ee flotten Dag op der No Kill Streck vum Wëltzer Fëscherclub verbruecht. Dëst Joer hunn mir eis net wei gewinnt virum Hotel Bissen getraff, mee den Treffpunkt war um Camping selwer an do hunn mir och an der nei renovéierter Buvette zu Mëtteg giess.....

 

"Freux 2016" vum Luss

De Flyfishing Club aus Lëtzebuerg war Gëschter op Freux an d´Belsch gefuer fir zesummen ee schéinen Dag beim Waasser ze verbréngen. Nodeems et déi leschten Deg nëmme gereent hat war iwwerall op de Flëss Héichwaasser ugesot esou dass mir frou waren dass eng Sortie mat eisem Club ugesot war a mir esou awer eiser Passioun nokomme konnten. Mir waren zesummen op Freux bei Libramont gefuer, eng Sortie déi och schonn eng laang Traditioun bei ons huet....

 

"Worfkurs 2016" vum Luss

Samstag den 28. Mai 2016, fand wieder in Burscheid / Mühle auf dem Camping Gritt der alljährliche Wurf Kurs des Fliegenfischer Clubs aus Luxemburg statt. Auch in diesem Jahr waren wieder zahlreiche Fliegenfischer angetretten um ihre individuellen Wurffähigkeiten zu verbessern. Unsere Fliegenfischer - Freunde des Fliegenfischer-Stammtisch-Saar waren auch wieder zahlreich anwesend was uns jedes Jahr auf ein Neues Freude bereitet...

 

"Lacroix 2016" vum Luss

De Fly Fishing Club Lëtzebuerg wor Haut op Lacroix sur meuse fir mat der Méck ze fëschen. Dëst Joer wore mir ee
Mount méi spéid un wei sos an ewell mir zu Lacroix ëmmer mat dresche Mécke gefëscht hunn wore mir Alleguerten och
dorobber agestallt, zemols wou elo mat der Meemécken Zäit dee grousse Moment am Joer ass wou d´Fësch besonnesch
giereg déi dresche Méck huelen. Meeschtens kënnt et awer aneschters wei een denkt, obschonn d´Wiederkonditioune
gutt woren, 25° an de ganzen Dag iwwer Sonn, woren d´Fësch awer net Uewerflächen aktiv. ...

 

"Saulxures 2016" vum Luss

De Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg hat och dëst Joer eng Sortie op de Lac de la Moselotte fest ageplangt, ass dat dach ee vun den Héichpunkten am Joer a fir mech déi schéinste Sortie. Si mir am Ufank ëmmer fir zwee Deg dohinner gefuer, ass et awer elo esou dass déi meeschte Fëscher scho Freides ureesen ewell een et och gutt dräi Deg op dësem schéine Site aushält. Den Äender wor zeguer schonn Donneschdes mat senger Fra ugereest a fir Sie wor et schonn eng kleng Vakanz. Den Äender hat d´Fësch och scho gutt gekëddelt a wousst ...

 

 

 

"Socourt 2016" vum Luss

Dëst Joer ass de Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg eemol erëm eng Kéier op Socourt an d´ Vogese gefuer fir mat der Méck ze fëschen. Dëse Site wor virun enger Rei vu Joren nach fest an eisem Joresprogramm verankert éiert am Joër 2012 net méi konnt do gefëscht ginn ewell den Weier huet missen desinfizéiert gin an erréicht am Joer 2013 erëm opgemeet gin wor. Haut wor et dann also erëm esouwäit an 9 Kollegen haten sech op de Wee gemeet fir den Réservoir vu Socourt nei fir onsere Club ze entdecken..

 

 

"Coupe Patrick Riehl 2016" vum Luss

Samschdes den 12.Mäerz 2016 huet zu Lamadelaine op de Fëschweiere beim Joé, déi drëtt Oplag vun der Coupe Patrick Riehl stattfonnt. Et haten sech erëm 18 Méckenfëscher vum Fly Fishing Club Lëtzebuerg getraff fir zesummen ee flotten Dag beim Fëschen am Gedenken un eise vill ze fréi verstuerwene Fëscherfrënn, de Patrick Riehl, ze verbréngen.
Mir haten eis also bei wonnerschéinem Fréijorswieder afonnt fir an Equipë vun all Kéiers zwee Fëscher dës Coupe auszefëschen..

 

 

"Rabais 2016" vum Luss

Och dëst Joer wore mir den Dag no eiser Generalversammlung op Rabais an d´Belsch gefuer fir zesumme mat eisem President, de Jeek, de „Dag vum President“ beim Waasser ze verbréngen. Et wore gutt zwanzeg Memberen ugetruede fir deem fiichte kale Wieder mat engem äisege Wand, d´Stir ze biden.
Wei mir ukomm sinn hunn mir fir d´éischt eemol mat Staune misse feststellen dass de Weier zu Rabais ganz gebotzt gi wor, de gréissten Deel vun den Algen um Fong vum Weier wor eraus gebotzt ginn....

 

"20 Joer Flyfishing Club" vum Luss

Ech erlabe mir eemol einfach de Bericht iwwert eis 19. uerdentlech Generalversammlung mat mengem Highlight vun der
Woch unzefänken, konnt ech dach mäin perséinleche Fësch vum Liewe fänken. Nodeems ech Dësem iwwer Wochen
opgelauert hat, konnt ech Hien endlech dëse Mëttwoch, mat enger Hiechtméck déi mir den Eric Arbogast extra dofir
gebonnen hat, iwwerlëschten. Leider hunn ech mäin Hiecht weder gewien nach gemooss ewell ech Hien erëm séier an
d´Fräiheet entloosse wollt....

 

"Boismont 2016" vum Luss

Och dëst Joër ass d´Fëschersaison vum Fly Fishing Club Lëtzebuerg zu Boismont an Frankräich um Domaine du moulin neuf ungaangen. Éng fofzéng Memberen haten sech trotz dem schlechten Wieder um Weiher zu Boismont getraff fir zesummen d´Geeschter vum Wanter ze verdreiwen. Schon ewei ech Doheem erausgaangen sin an et gereent huet ewei mat Eemeren, do wousst ech dass et Haut net géif einfach gin. Dun ewei ech den Albert sichen gaangen sin, sin och nach ennerweë sämtlech Luchten op roud gesprongen  ....

 

"Brouennes" vum Luss

Samsdes den 5.Dezember wor déi leschten Sortie fir dëst Joër ungesot an 13 Fëscher vun eisem Club woren op Brouennes gefour fir d´Joër auskléngen ze loossen. Ewei mir Moies Doheem fortgefour sin war et richtég wanterlech, bei Temperaturen knapps ënnert dem Gefréierpunkt hat den Niwwel deen dobäi komm wor d´Stroossen schéin mat Räif iwwerzun esou dass ganz virsichtégt Fueren ungesot wor. Den ganzen Dag iwwer sollten d´Temperaturen och net iwwer 5 ° klammen ....

 

 

"la combe des eaux bleues" vum Luss

Zwee Fëscher vum Flyfishing Club aus Lëtzebuerg haten geplangt fir den 12. an 13. November zesummen fëschen ze goën. Deen éischten Dag wollten Sie heibäi zu Saulxures um Lac de la Moselotte fëschen fir dann unschléissend, nodeems Sie d´Nuecht zu Saulxures an éngem um Séi geleënen Chalets verbruecht hun, dann Moies fréih weider ze fueren op Écot – la – combe op een neien Site ewou mir nach net gefëscht hun, la combe des eaux bleues......

 

"La Strange" vum Luss

Den Fly Fishing Club Luxembourg hat traditioneller Weis den éischten Samsden am November séng Sortie op La Strange an den belschen Ardennen, och nach …… oder virun Allem „ la Sortie du Jambonneau“ genannt. Schon ewei d´Kollegen sech ungemellt hun fir un der Sortie deel ze huelen huet keen gefroot ….. ewei gët d´Wieder ee Samsden…. oder …… méngs De dëst Joër géifen mir vill Fësch fänken, nee eis Memberen haten nëmmen éng Suerg …..

 

"Bräurup im Herbst" vum Luss

Sechs Fliegenfischer vom „ Fly Fishing Club Luxembourg“ wollten es kurz vor dem Winter nochmals wissen und so machten Sie sich auf den Weg um die letzten schönen Herbsttage im „Nationalpark hohe Tauern“ an den Strecken des Hotels „Bräurup“ zu verbringen. Dabei waren dieses Mal in der Reihenfolge, Dan Muno, Albert Bettendorff, Jemp Hoffmann, Eugéne Quaring, Luss Dilk, und Jemp Nicolas. Wir hatten vor zwei Jahren beschlossen diesen Ausflug in unser Jahresprogramm einzufügen da man als Fliegenfischerclub im Hotel Bräurup optimale Bedingungen vorfindet um eine solchen Aufenthalt erfolgreich zu gestalten.....

 

"Clubmeeschterschaft 2015 -  Deel 2" vum Luss

Mir haten eis Haut Samsdes den 17. Oktober zu Rabais an der Belsch Rendez – vous gin fir den zweeten Duurchgang vun eisem Clubchampionat auszedroën. Et woren 13 Fëscher ungetrueden fir sech bei fiichtem Hierschtwieder un eneen ze moossen. Den zweeten Duurchgaang fënd och traditioneller Weis am Stëllgewässer statt nodeems den éischten Duurchgang jo ob der Uewersauer op der No Kill Stréck vum Wëltzer Fëscherclub ausgedroën gin wor.....

 

"Clubmeeschterschaft 2015 -  Deel 1" vum Luss

Samsdes den 12. September 2015 huet den Fly Fishing Club Lëtzebuerg séng éischten Manche vun der Clubmeeschterschaft am Heischentergronn op der No Kill Streck vum Wëltzer Fëscherclub ausgedroën. Moies um ning Auer woren 13 gudd gelaunten Fëscher vun eisem Fëscher Club ungetrueden fir dës éischten Manche, déi traditioneller Weis am Fléissgewässer op der Uewersauer ausgedroën gët, bei guddem Hierschtwieder auszefëschen.....

 

"Die Möll" vum Luss

Auch in diesem Jahr hatte ich, Dilk Luss, wieder davon gebraucht gemacht um mich im Laufe meines Urlaubs zusammen mit meiner Frau und meinen beiden Söhnen, ein paar Tage alleine abzusetzen um dem Fliegenfischen zu frönen. Dieses Mal hatte ich mich für die Möll entschieden wo ich bereits einmal vor Jahren gefischt hatte und während dieser Zeit hervorragend im Hotel Glocknerhof verwöhnt wurde....

 

"Freux bei Libramont" vum Luss

Haut Samsdes den 20.Juni hat den Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg éng Sortie op Freux an d´Belsch. Eis Unrees wor Haut net esou onproblematesch ausgefall, knapps op der Autobun stungen mir och schon am Stau, d´Areler Autobun wor iwwer ee puer kilometer nëmmen op der Standspur ze befueren wat natirlech mat se bruecht huet dass den Verkéierschaos net ausbliwwen ass. Esou koum et dass verschidden Memberen zwou Stonnen gebraucht hun ewou een normalerweis den Weiher zu Freux vun Lëtzebuerg aus an énger gudder Stonn ereechen kann. ....

 

"Lattily" vum Änder

Och dëst Joër hat den Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg sech op den Weë gemeet fir ee puer schéiner Deg zu Latilly um Domäine de la Salamandre ze verbréngen. Leider hun ee puer Kollegen aus deenen verschiddensten Grënn missten dës Sortie ofsoën mée déi Memberen déi sech net dovunner ofschrécken geloos hun fir awer d´Rees op Latilly op sech ze huelen sollten Dëst och net bereiën ewell Latilly ass nach ëmmer een eenzegartegen Site, deen mat kénger annerer Destinatioun ze vergläichen ass déi mir am Joër unsteieren.....

 

"Bräurup am Fréijoer" vum Luss

Vom 13. bis zum 18. Mai hatten sich die fünf Freunde Misch, Patrick, Guy, Petzi und Luss zusammengerauft um die Strecken des Fliegenfischer - Hotels „Bräurup“ in Mittersill unsicher zu machen. Die Idee zu diesem Trip kam uns im Frühjahr nachdem wir in der beliebten Zeitung „Fliegenfischen“ mehrmals einen Bericht über die Krimmler Ache gelesen hatten und uns sofort ein gewisses Heimweh gegenüber diesem wunderbaren Flusses befiel. Da die Meisten von uns schon dass Vergnügen hatten an den idyllisch im „Naturpark hohe Tauern“ gelegenen Strecken des Hotel Bräurup zu fischen....

 

"Lacoix sur Meuse 2015" vum Luss

Samsdes den 9. Mée 2015 woren 17 Memberen vum Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg op Lacroix – sur – meuse bei den Bruno mat der Méck fëschen. Ewei mir Mueres zu Esch fortgefour sin huet et gereent an mir haten eis schon op naast d´Wieder angestallt mée et sollt awer ganz anneschters kommen ewell nodeems am Laaf vum Moien d´Wolleken sech verzun haten huet den Rescht vum Dag iwwer d´Sonn geschéint an d´Temperaturen lungen ëm déi 20° Grad. Den ganzen Dag iwwer huet awer zum Deel een kräeftegen Wand gebloosen. Nodeems mir....

 

"Worfkuur 2015" vum Luss

Samsdes den 2. Mée 2015 huet op der Buurschtermillen um Camping um Gritt den Worfkuur vum Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg stattfond. Et haten sech éng 25 Méckenfëscher anfond fir ënnert der Leedung vum Patrick Steenhout, mat der Ënnerstetzung vum Ludo an vum Armin, hir individuell Fähegkeeten an Worftechniken ze verbesseren. All Joërs op een Neist bid eisen Club séngen Memberen dës Geleenheet un an wann een gesäit mat eweivill Ansatz an Äifer d´Fëscher hei zu Wierk gin dann versteet een virwat och den Worfkuur fest an eisem Joresprogramm verankert ass.......

 

"Moselotte 2015" vum Luss

Den Week – end vum 17. Abrëll bis den 19. Abrëll woren d´Memberen vum Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg an d´Vogesen gefour fir zu Saulxures um Lac de la Moselotte dräi Deg mat der Méck ze fëschen. Schon ënnerweë op der Autobunn huet et ungefaangen ze reenen an et sollt den éischten Dag och ëmmer erëm kräfteg Schaueren niddergoën mée dat konnt eis awer Näischt unhun an mir sin duerno mat zwee Deg bei beschtem Fréijorswieder verwinnt gin, och wann den zweeten Dag een kräftegen an kaalen Wand gebloosen huet. ....

 

"Rabais 2015" vum Luss

Samsdes, den 21. März 2015 haten sech 20 Memberen vum Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg getraff fir een Dag ënner Gläichgesënnten um Lac de Rabais an der Belsch ze verbréngen. Bei naass kaalem Wieder mat éngem äisegen Wand woren mir ungetrueden fir um traditionellen Dag no der Generalversammlung zesummen mat eisem Präsident, dem Jeek, fëschen ze goën. Ewei mit unkomm sin wor natiirlech den Äender schon am gaangen ze fëschen mée neierdéngs kritt Hien awer an dësen Belaangen Konkurenz ewell och den Bartholmé Patrick een Frühaufsteher ass deen och net fréih genuch bei d´Waasser kommen kann. .....

 

"Generalversammlung 2015" vum Luss

Freides den 20. März 2015 huet zu Lamadelaine op den Fëschweiheren déi 18. uerdentlech Generalversammlung vum Flyfishing Club aus Lëtzebuerg stattfond. Et haten sech ganz vill Memberen anfond an mir wëllen op dësem Weë all den Unwiesenden een décken Merci soën ewell Sie mat hirem Ansatz gewisen hun dass eisen Fëscherclub Hinnen éng Häerzensugeleenheet ass an dodernieft gët dat dem Präsident an séngem Komité och d´Gefill dass hir Aarbecht, déi Sie am Laaf vum Joër fir den Veräin geleescht hun, och gewirdegt gët.....

 

"Coupe Patrick Riehl 2015" vum Luss

Samsdes den 7. März 2015 haten d´Fëscher vum Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg sech zu Lamadelaine op den Weiheren getraff fir éng zweet Editioun vun der Coupe Patrick Riehl auszefëschen, et handelt sech heibäi ëm een Frëndschaftsfëschen zum Gedenken un eisen verstuerwenen Member, den Patrick Riehl. Den Patrick wor een leidenschaftlechen Méckenfëscher an eis een gudden Frënd deen eis leider vill ze fréih verloos huet. Et haten sech also 18 Fëscher anfond fir zesummen an Équipen vun all Kéiers zwee Fëscher dës Coupe auszefëschen, mir haten vun Ufank aus un den festen Wëllen aus der Coupe Patrick Riehl een Fëschen ënnert Gläichgesënnten ze maachen, ....

 

"Domaine du Moulin Neuf" vum Luss

Samsdes den 21. Februar huet den Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg d´Fréijoër angelaut an dass mir dobäi net esou falsch luungen huet sech gewisen ewei traditioneller Weis och erëm Krucherten um Rendez – vous woren an eis lautstoark ungekënnegt hun dass mir eis net an der Zäit verdun haten. Et wor dann och een ganz aussergewéinlechen Dag fir eisen Member den Andy, Hien an d´Cyndi woren an der Nuecht houffrég Elteren vun éngem léiwen Meedchen gin an mir wëllen Hinnen dann och op dësem Weë nach éng Kéier häerzlechst gratuléieren....

 

"Sommedieue am Wanter" vum Luss

Mir woren den 6. Dezember zu énger gudden dozen Memberen vum Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg op Sommedieue bei den Bruno fëschen. Ech wees net op et um Kleesschen luung mée mir sin objidverfall fir den Joresofschloss nach éng Kéier räich belount gin an kënnen elo berouëgt an den Wanterschloof goën. Um Virowend vun eiser Sortie haten mir den Eric Arbogast bei ons op den Bannowend zu Lamadelaine invitéiert an Hien huet eis dun schon esou richtég an Stëmmung bruecht, net nëmmen dass mir wonnerschéin Mécken, den Seal Bugger an d´Stilwater Nymph mat Him zesummen gebonnen hun ...

 

"La Sortie du Jambonneau" vum Luss

Haut Samsdes den 8. November haten 19 Memberen vum Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg sech op den Weë an déi belsch Ardennen gemeet fir um Séi vun la Strange déi traditionell “ Sortie du Jambonneau “ ze zelebréieren, dat kléngt villäicht ee bëssen déck opgedroën, mée déi Memberen déi sech all Joërs op een Neist um Jambonneau moossen wëssen dass dës Sortie unsech net aus eisem Kalenner eweg ze denken ass. Ouni ze iwwerdreiwen woën ech ze soën dass et bei dëser Sortie zeguer an der Haaptsaach ëm den Jambonneau geet, mée ewell esou éng Héiss eemol fir d´éischt muss erschafft gin, ...

"Clubmeeschterschaft zu Rabais" vum Luss

Haut den 18. Oktober huet zu Rabais an der Belsch déi zweeten Manche vum Club Championat vum Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg stattfond. Et woren 12 Fëscher ungetrueden fir dësen 2. Duurchgang auszedroën. Mir haten genee ewei bei der éischter Manche am Fléissgewässer och Haut super Hierschtwieder erwëscht mat Temperaturen ëm déi 20 Grad an déi ganzen Zäiten Sonn. Leider woren am Virfeld ee puer Kollegen aus gesondheetlechen Grënn ausgefall oder woren beruflech verhënnert mée mir haten awer erëm éng gudd Équipe zesummen kritt déi een ganz spannenden Mätsch mat éngem ganz éngem Ausgang ausgedroën huet.  ...

"Bräurup mam Flyfishing-Club" vum Luss

Vum 4. bis den 8. Oktober 2014 haten sech 6 Memberen / Kollegen vum Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg op den Weë gemeet fir ee puer flotter Deg beim Méckenfëschen an Éisterräich ze verbréngen. Nodeems d´Équipe ronderëm den Eugéne Quaring, den Marc Duton, den Jemp Hoffmann, den Fränz Meis, den Jemp Nicolas an den Luss zesummen fond hat, hun mir eis schon traditioneller Weis zu Schëndels an der Pizzeria géigeniwwer vum Schlass getraff fir ze beschwätzen ewei mir dat Ganzt willten ungoën. Schon hei huet sech herausgestallt dass sech sechs Kollegen fond haten déi gudd mateneen konnten ...

"Clubmeeschterschaft eischten Manche" vum Luss

Haut Samsdes den 20. September 2014 hat den Flyfishing Club Lëtzebuerg séng Memberen invitéiert fir ob der Uewersauer am Heischenter Grond déi éischt Manche vun hirer Clubmeeschterschaft auszedroën. Et haten sech am Ganzen éng eelef Memberen dëser Erausfuerderung gestallt an Sie hun bei herrlechem Hierschtwieder een flotten Dag op der No Kill Streck vum Wëltzer Fëscherclub verbruecht. Moies ass den Niwwel nach iwwert d´Sauer gezun an och den Besch huet esou lues ungefaangen Farw ze bekennen....

 

"Bräurup-Mittersill am Summer" vum Luss

Auch in diesem Jahr angelte ich an den Strecken des Hotels Bräurup in Mittersill, hatte ich im Herbst des letzten Jahres
noch so viel Glück und konnte einige Tage bei herrlichem Herbstwetter genießen, so hieß es diesmal "Land unter in Mittersill" In der Woche vor meinem Aufenthalt hatte es in ganz Österreich viel geregnet, das brachte mit sich dass die Salzach die im Normalfall einen Wasserstand von 2,50 m führt, es auf einen Pegel von 5,80 m brachte was auch für die Hochwasser gewohnten Einwohner aus Mittersill des Guten doch etwas zu viel war. .....

 

"Sommedieue am Summer" vum Luss

Och dëst Joër haten mir an eisem Joresprogramm éng Sortie am Summer op Sommedieue bei den Bruno angeplangt. Mir fueren all Joërs zwee Mol op dës Plaz fir mat der Méck ze fëschen. Sommedieue ass ëmmer éng Rees wert, hei kann een an aller Rouh fir een Dag Ofstand vum Alldag huelen. 16 Memberen vun eisem Club haten dann och d´Geleenheet ergraff an hun zesummen ee wonnerschéinen Dag an der intakter Natur vum Domaine de Sommedieue verbruecht. d´Wieder huet och matgespillt an esou hun mir an ganzen Zich den Dag genoss. Nodeems mir Moies géint néng Auer unkomm woren an eis beim Bruno ungemellt haten, hun mir dovunner profitéiert fir een Ofstiecher bei den Sebastien ze ënnerhuelen deem säin Fëschergeschäft „CAST – AGAIN“ direckt um Site läit. Hei unkomm hun mir eis ...

 

 

"Die Ibbs in St.Georgen am Reith" vum Luss

Nachdem Sie einen Typ von ihrem Freund Raymond bekommen hatten machten sich die drei Freunde Mich, Patrick und Luss auf den Weg um die Ybbs in Niederösterreich zu erkunden. Vom 24. – 29.Juni verbrachten Sie vier wunderschöne Tage beim Fliegenfischen im schönen St. Georgen am Reith wo sie im Fliegenfischerhotel Jagdhof Breithental bei Frau Eva Maria bestens untergebracht waren. Die Ybbs liegt wunderschön eingebettet in einem Tal wo noch absolute Ruhe herrscht und die Natur noch intakt ist, so konnten wir mehrere Male Rehe antreffen die am Wasser entlang zogen und Patrick hatte sogar am Abend beim Abendsprung eine Begegnung mit zwei Rehen die vor Ihm im Wasser standen und sich wenig an seiner Anwesenheit.......

 

 

"Ruhpolding" vum Luss

Vom 3. bis zum 7. Juni 2014 hatten sich fünf Freunde / Mitglieder des Flyfishing Club aus Luxemburg auf den Weg gemacht um ein paar herrliche Tage beim Fliegenfischen an der Urschlauer Ache und der weißen Traun zu verbringen. Es gehört schon zur Tradition dass wir einmal im Jahr einen Abstecher nach Ruhpolding in Bayern in den Ortnerhof einplanen um dort unserer Leidenschaft, dem Fliegenfischen, nachzukommen. Auch in diesem Jahr hatten wir nicht umsonst die beschwerliche Anreise über die gefürchtete Baustellen/Staustrecke A 8 München / Salzburg auf uns genommen um nach Ruhpolding ins schöne Bundesland Bayern zu reisen, es sollte jedoch nicht so schlimm werden wie wir es von vorneherein befürchtet hatten....

 

 

"Latilly am Mée" vum Luss

Och dëst Joër woren mir op Latilly op den Domaine de la Salamandre gefour fir ee puer schéiner Deg ënner Fëscherkollegen ze verbréngen. Fofzéng Memberen vum Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg woren matgefour an sollten dräi wonnerschéin an erliewnessräich Deg op dësem schéinen Site erliewen. Latilly ass fir eis ëmmer ee bëssen Vakanzenfeeling ewell teschent den Sanddünen kënnt ëmmer d´Gefill op ewei wann een géif op der Plage fëschen. Nodeems mir unkomm woren an eis an Schuel gehäit haten, hun mir direckt ee bëssen bei den Booter gefëscht fir een gudden Unfank ze kréien an hei huet et och direckt gerabbelt......

 

"De Club zu Saulxures" vum Luss

Mir haten den 10. an 11. Mée 2014 eis Sortie op Saulxures – sur – Moselotte an d´Vogesen programméiert an 25 Memberen vum Flyfishing Club aus Lëtzebuerg woren matgefour an wäerten dës zwee Deg esoubal net méi vergiessen. Schon virun eiser Unrees haten se eis wiesselhaft Wieder mat op den Weë gin an d´Wiederfee aus dem Radio sollt och fir éng Kéier recht behalen mat hirer Prognose. Mir haten beim Wieder mat allem ze din, Sonn, Wollecken, Reen, Wiederen, Knëppelsténg an virun allem ëmmer een kräeftegen Wand deen eis ronderen d´Oueren gebloossen huet..........

 

"Lacroix-sur-meuse" vum Luss

Och dëst Joër haten mir éng Sortie op Lacroix – sur – meuse an onserem Joresplang virgesin. Wor virun Joren dësen Site als Alternativ mat an den Programm gehol gin, esou ass awer och dës Sortie mëttlerweil fest an eisem alljährlechen Planing verankert. Mir haten eis also Moies zu Lacroix – sur – meuse, dat läit an der Géigend vun Verdun, gesin an et woren am Ganzen 22 Fëscher déi eisem Opruff nokomm woren. Nodeems lues a lues d´Fëscher no eneen angetraff sin, ewoubäi et schon komesch geschéngt huet dass alleguer d´Autoën aus Richtung Dieue sur meuse bäigefour sin ausser eisen Präsident den Jeek, Hien hat erëm éng Ofkiirzung fond déi ee bëssen méi laang gedauert huet......

 

"24 Heures à Saulxures" vum Luss

8 Fëscher vun eiser Sektioun woren an d´Vogesen gefuer fir um Frëndschaftsfëschen “24 heures de Saulxures” dat vum Club “ VOSGES MOUCHE” organiséiert gin wor, deeel ze huelen. d´FLPS – Sektioun Mouches wor hei mat den Équipen Gilson/Pauly, Strotz/Dilk, Bissener/Decker an Bartholmé/Scheid vertrueden. Am Virfeld wor virgesin dass den Claude sollt mam Ben Scheuer zesummen fëschen mée leider konnt Dësen aus gesondheetlechen Grënn net matfëschen esou dass den Luss dun fir Hien angesprongen ass, mir profitéieren dann och dovunner fir dem Ben op dësem Weë éng gudd Besserung ze wënschen.....

 

"Een Daag un t'Moselotte" vum Luss

Den Week – end vum 18. bis den 20. Abrëll 2014 woren mir zu 8 Fëscher an d´Vogesen gefuer fir un éngem Frëndschaftsfëschen um Séi vun Saulxure - sur - Moselotte deel ze huelen.  Den Séi vun Saulxure ass eis jo beschtens bekannt vun eisen Sortiën an natirlech fueren mir och dëst Joër am Mée erëm dohinner fir ee puer schéiner Deg do ze verbréngen. Fënnef vun eisen Memberen haten awer dës Kéier och eemol vun der Méiglechkeet profitéiert fir an éngem vun deenen schéinen Flëss, déi an den Vogesen ze fannen sin, ze fëschen.......

 

 

"Ouverture 2014" vum Luss

Den 1. Abrëll 2014 haten sech d´Kollegen vum Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg getraff fir op der Ouverture vun der Forell zesummen op den Strecken vun der Entente du Sud ze fëschen. Dëst Joër hat den Péitrus et besonesch gudd mat ons geméngt, woren et dach iwwer 20° Grad an vun Moies bis Owes nëmmen Sonn. Den Jemp, den Albert an den Luss woren schon traditionellerweis op Kautenbach gefuer fir an der Wolz ze fëschen. Mée et woren awer op allen Strecken vum Mechela bis Giewelsmillen vill Fëscher unzetreffen an och d´Kollegen vum Fly Fishing Club haten sech monter iwwert déi ganz Streck verdeelt. d´Waasser wor erstaunlech niddrég fir dës Zäit....

 

"Coupe Patrick Riehl" vum Luss

Mir haten eis Haut Samschdes den 29. März 2014 op den Fëschweiheren zu Lamadelaine getraff fir d´Coupe Patrick Riehl auszefëschen. Den Patrick, laangjäehregen Member am Flyfishing Club Lëtzebuerg, wor leider am Laaf vum leschten Joër verscheed an Him zum Gedenken wollten mir een Dag ënnert Kollegen fëschen mam Wëssen dass dat garantéiert am Sënn vum Patrick gewiecht wär, wor Hien dach een leidenschaftlechen Méckenfëscher deen kéng Geleenheet ausgelooss huet ënnert Kollegen beim Waasser ze verbréngen. Mir wollten schon laang ee puer nei Punkten an den Aktivitéitsprogramm vun eisem Club integréieren.....

"Rabais 2014" vum Luss

Haut Samschdes den 22. März 2014 wor et erëm esouwäit, Rabais an der Belsch wor ugesot an den harden Kär vun den Fëscher vum Fly Fishing Club Lëtzebuerg wor ungetrueden fir eisen Präsident héichliewen ze loossen. Den Dag no eiser Generalversammlung treffen mir eis ëmmer fir zesummen op den Séi vun Rabais fëschen ze goën an ewell et Owes och ewei ëmmer ee bëssen spéid gin wor konnt een dann och Moies vill midd Fëscher gesin. Dës Kéier wor dann och eemol éng Kéier net den Änder......

 

 

"Generalversammlung 2014" vum Luss

Den Freiden 21. März 2014 ass zu Rolléng op den Fëschweiheren déi 17. uerdentlech Generalversammlung vum Fly - Fishing Club Lëtzebuerg ofgehalen gin. Fir unzefänken wollt ech eemol een décken Merci un all eis aktiv Memberen las gin déi dëst Joër bal vollzähleg ungetrueden woren an domader och dozou bäigedroën hun dass mir een flotten an harmoneschen Owend konnten zesummen verbréngen. Mir hun d´Fëschsaison déi hannert eis läit esou nach éng Kéier konnten Revue passéieren loossen an dodernieft awer och een Ausbléck op d´Saison déi virun eis läit, woen........

 

 

"Sortie Nr1 Boismont" vum Luss

Och dëst Joër wor den Optakt vun eiser Fëschsaison zu Boismont an Frankräich um Domaine du Moulin neuf ewou mir eis getraff hun fir d´Geeschter vum Wanter ze verdreiwen. Oh jee, dës Kéier ass et awer direckt knëppeldéck komm, schon déi éischt roud Luucht op eiser Unrees wor roud, dat ass Nie ee gudd Zeechen ewell dann kënnen d´Fësch schon net bäissen. Ewei mir dun um Weiher bäigefour sin dun stuung den Änder schon an voller Montur do, prett fir las ze leën. Dat wor awer éischter normal, ass den Änder dach ëmmer den Éischten..........

 

 

 

"Nei, Meckenfëschen zu Rolleng" vum Luss

Mir woren Haut zu dräi Mann héich, den Patrick Bartholmé, den Patrick Scheid an den Luss, bei d´Cindy an den Andy fëschen. Jo Dir hut richteg gelies, beim Andy kann een neierdéngs net nëmmen gudd Mécken bannen née et kann een se och direckt ausprobéieren an ech muss soën dass mir Haut een formidabelen Dag, mat ganz vill Fësch an allen Moossen, bei Hinnen verbruecht hun. Dass een bei hinnen Zwee och nach richteg gudd ze iessen an ze drénken kritt hät ech unsech net bräichten ze ernimmen mée och dat ass jo fir eis Fëscher net onweesentlech......

 

 

Berichte 2013

 

 

 

 

"Sommedieue am Wanter" vum Luss

Haut Samschdes den 7. Dezember wor Sommedieue bei Verdun fest an lëtzebuerger Hand, hat den Flyfishing Club aus Lëtzebuerg sech dach op den Weë gemeet fir traditioneller Weis op dëser Plaz d´Joër auskléngen ze loossen. Haten se eis am Virfeld nach Schnéi mat Minus –Temperaturen ungekënnegt, esou wor eis den Péitrus awer gudd gesënnt an huet eis bei mëllen 4,5 Grad Plus an ee bëssen Fisemreen een schéinen Dag ënnert Fëscherkollegen vergönnt. ......

 

 

 

"La pêche au Jambonneaul" vum Luss

Eemol am Joër dann ass et ëmmer esouwäit, dann mussen mir et hun, dann steet den kulinareschen Héichpunkt vum Joër un an do kennen mir kéng Gnod, dann fueren mir an déi belsch Ardennen an verdrëcken éng Schwéngshéiss déi mat énger béarneaise Zoss zerwéiert gët an net genuch domader, née et gët och nach Fritten en masse, Häerz wat begiirs de méih.
Natirlech haten ganz vill Memberen sech dat net entgoën geloos an esou sin mir zu énger 22 ungetrueden fir eis déier Erausfuederung ze stellen. ....

 

"Clubmeeschterschaft 2ten Deel" vum Luss

Haut Samschdes den 12. Oktober 2013 huet an der Belscht um Séi vun Rabais déi zweeten Manche vun eiser Clubmeeschterschaft stattfond. Genee ewei virun éngem Mount op der éischter Manche am Fléissgewässer, haten sech erëm éng sellechen Clubmemberen anfond fir sech un eneen ze moossen.Fir unzefänken sin déi eenzel Stänn gesat gin an duerno sin déi jeweileg Plazen geloust gin ewou all Member unzetrieden hat. Am Ganzen sin och am Stëllgewässer dräi Manchen.....

 

 

"Bräurup am Hierscht" vum Luss

Ich, Dilk Luss, war nach Österreich gefahren um kurz vor dem Winter davon zu profitieren dass die Flüsse wie die Salzach, zu diesem Zeitpunkt Niedrigwasser führen und somit die hohe Zeit des Äschenfischens anbricht. Daneben ist der Herbst die Jahreszeit die mir es besonders angetan hat, wenn sich die Wälder verfärben und sich vor dem herannahenden Winter die letzten schönen Sonnentage ankündigen. Am Tage vor meiner Abfahrt waren in Österreich 40 cm Schnee bis in die Alpentäler gefallen

 

 

"Clubmeeschterschaft Heischtergronn" vum Luss

Haut Samschdes den 21. September 2013 haten mir eis am Heischenter Gron getraff fir déi éischten Manche vun der Clubmeeschterschaft vum Flyfishing Club aus Lëtzebuerg auszedroën. Et haten sech am Ganzen 13 Fëscher dëser Erausfuerderung gestallt an sin ungetrueden fir den Clubmeeschter fir d´Joër 2014 ze ermëttelen. Nodeems et an leschter Zäit vill gereent hat wor fir dësen Samschden schéint Hierschtwieder viraus gesot an esou sollt et dann och antrieden. Den Dag ass ungaangen ewei sech dat am Hierscht gehéiert mat Niwwel an der Fréih, ewei sech dësen awer dun verzun hat stung éngem schéinen Dag mat vill Sonn näischt méi am Weë.

 

"Méckenfëschen am Ötztal" vum Luss

Auch in diesem Jahr habe ich während meines Urlaubs mit der Familie in Österreich, die Gelegenheit beim Schopfe gepackt um mich ein paar Tage beim Fliegenfischen zu entspannen. Nachdem ich in der Zeitung „Fliegenfischen“ ein Bericht über „das Fliegenfischen im „ Falknerhof “ gelesen habe, entschied ich mich dafür es doch mal in diesem schön gelegenen Hochtal mit dem Fliegenfischen zu versuchen. Der Ort Niederthai liegt auf 1550 m und ist der ideale Ausgangpunkt für Wanderungen in die Ötztaler Bergwelt.

 

"Sommedieue 2013" vum Luss

Och dëst Joër haten mir an Summer éng Sortie op Sommedieue virgesin. Samschdes den 3.August 2013 haten sech éng selleschen Fëscher op den Weë gemeet fir bei guddem Summerwieder een Dag ënnert Kollegen ze verbréngen.

 

 

 

"Freux bei Libramont"  vum Luss

Dëst Joër wor et eemol erëm éng Kéier esouwäit, mir woren zu énger siewenzéng Méckenfëscher vum Flyfishing Club aus Lëtzebuerg op Freux an d´Belscht gefour fir do zesummen mat der Méck ze fëschen. Mir haten eegens am Kader vum Komité decidéiert fir dës Sortie dëst Joër schon am Juli anzeplangen ewell et am August oft ze woarm wor fir kënnen op dësem Séi ze fëschen. Dofir hun mir dann och eis Summer - Sortie op Sommedieue an den August eran verluecht, an Plaz vun Freux, ewell een zu Sommedieue, bedéngt duurch dat kaalt Waasser, ëmmer fëschen kann an dat esouwuel am Summer ewei och am Wanter.....

 

 

"Ruhpolding im Mai 2013"   vum Luss

Auch in diesem Jahr hatten sich wieder vier Fliegenfischer / Freunde vom Flyfishing Club aus Luxemburg aufgemacht um vier schöne Tage an den Strecken des Hotels „ Ortnerhof “ in Ruhpolding zu verbringen. Nachdem wir die 680 km lange Anreise über die bestens bekannte Hauptverkehrsader A 8 München/Salzburg ohne größere Probleme hinter uns gebracht hatten kamen wir Mittags gegen 14 Uhr in Ruhpolding an wo wir uns sofort an die Ufer der Urschlauer Ache begaben um unserem Freund, Patrick, der zum ersten Male dabei war, die schöne Urschlauer Ache vorzustellen. Was wir bei unser Ankunft zu Gesicht bekamen ließ uns dann aber das Blut in den Adern gefrieren.......

 

"Domaine de la Salamandre"   vum Luss

Den 1. Juni 2013 wor et erëm esouwäit, eis Sortie op den Domaine de la Salamandre wor ungesot an 22 Memberen vum Flyfishing Club aus Lëtzebuerg hun sech op den Weë gemeet fir den Héichpunkt vum Joër ze zelebréieren. Schon um Virowend vun eiser Sortie woren Fëscher vun eisem Club zu Latilly ungereest ewell Sie et net méih erwuarden konnten endlech erëm op dësem schéinen Site hir Mécken op d´Waasser ze bréngen an esou koum et dass den Änder, den Mich an den Patrick, schon fréckt gefëscht woren ewei déi meeschten Memberen angetraff sin. Ech hun mir soën geloos dass déi Dräi d´Stëmmung schon fatzég ungeheitzt haten an domader den Terrain fir déi anner Fëscher präparéiert hun......

 

 

"Saulxures"   vum Luss

Eis Sortie op Saulxure – sur – Moselotte an d´ Vogesen wor dëst Joër leider sprëchwirdlech an d´ Waasser gefall. Wor et nach zwee Deg virun eiser Sortie schon richtég summerlech mat 25° an Sonn vun Moies bis Owes, esou ass d´Wieder leider komplett ëmgeschloën an mir haten fir dës Kéier fatzégen Reen erwëscht mat Temperaturen ëm déi 5°. Näischt desto Trotz haten sech trotzdeem éng 25 Fëscher vum Flyfishing Club aus Lëtzebuerg an den Vogesen getraff fir zesummen zwee schéiner Deg ze verbréngen an ewei mir op der base de loisir unkomm sin woren schon déi éischten Fëscher angetraff an sutzen beim Kaffi......

 

 

"Lacroix sur Meuse" vom Luss

20 Fëscher vum Flyfishing Club aus Lëtzebuerg haten sech, Haut Samschdes den 20. Abrëll 2013, zu Lacroix sur meuse an Frankräich Rendez – vous gin fir zesummen mat der Méck ze fëschen. Et wor dëst, noh den Sortiën op Boismont an op Rabais, eis drëtten Sortie fir dëst Joër. Och Haut woren mir net verwinnt gin vum Wieder, woren d´ Temperaturen am Laaf vun der vergaangener Woch schon deelweis op 25° geklommen, esou woren fir eis Sortie nach 12 ° dovunner iwwreg bliwwen an dobäi koum een zoliden Want deen den ganzen Dag iwwer net nohloossen sollt......

 

"Rabais 2013" vom Luss

Haut Samschdes den 23.März wor et erëm esouwäit, Rabais wor ungesot an do wees jidereen direckt wat dat heescht.
Dat ass deen Dag ewou mir besonnesch schounend mat eisem Präsident ëmgoën mussen ewell den Dag no der Generalversammlung ëmmer Him geschold ass. Hien dierf dann d´Memberen vum Flyfishing Club verwinnen ewell mir annerwäerts dat ganzt Joër mat Him geplot sin, wat mir awer gären op eis huelen ewell mir eis bewosst sin dass et keen besseren Präsident fir eis kann gin ewei den Jeek et ass......

 

"Generalversammlung 2013" vum Luss

Freides den 22. März 2013 huet zu Rolléng op den Fëschweiheren, beim Cindy an beim Andy, déi 16. uerdentlech Generalvesammlung vum Flyfishing Club aus Lëtzebuerg stattfond. Et haten sech éng gudd 30 Memberen anfond fir un der Generalversammlung deelzehuelen. Dodernieft konnten mir och den Claude Strotz als offiziellen Member vum Verwaltungsrot vun der FLPS begréissen. Mat vun der Parti woren och eis Memberen aus dem nohen Saarland vum Stammtisch Saarwellingen déi och dës Kéier déi wäit Unrees net gescheiht hun.....

 

"Flyfishing Startup 2013" vum Luss

Den Luss an den Mich haten sech op den Weë gemeet fir um Flyfishing Startup zu Merzig am Saarland deelzehuelen. Dëst Evenement gouf vum Organisateur folgendermoossen beschriwwen.
Flyfishing-Startup, das ist eine Veranstaltung, die sich seit 2006 von einem Geheimtipp zu einer Kultveranstaltung entwickelt hat. Inspiriert und motiviert von den vorhergegangenen Startups, haben Werner Becker und Freunde diesen Event ins Saarland geholt.......

 

 

"Boismont am Schnéi" vum Luss

Haut Samschden den 16. Februar 2013 haten sech éng 15 Fëscher vum Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg op den Weë gemeet fir zu Boismont an Frankräich déi béis Geeschter vum Wanter ze vedreiwen. Mir hun zwar kéng Buurg verbrannt an d´Horgänsen woren och net iwwert eis eweg geflun an awer woren mir der Ménung dass et elo un der Zäit wär dass et endlech erëm las géif goën. Den Wanter wor dëst Joër zimlech laang an nawell zolidd ausgefall an dofir lung dann och Haut nach ee bëssen Schnéi deen eis awer weder bei der Unrees gestéiert huet nach dovunner ofhalen konnt een flotten Fëscherdag bei gemitlechen 4° Grad plus am Niwwel ze verbréngen. ......

 

Berichte 2012

 

 

 

 

"Bannowend mam Eddy Zauner" vum Luss

Am Kader vun den Bannowender vum Flyfishing Club aus Lëtzebuerg hat den Méckenjang ( Jang Quintus ) den beschtbekannten Méckenbënner, Eddy Zauner, aus dem Elsass bei ons invitéiert. Dës Geleenheet hat sech am Virfeld vun der Ausstellung fir Méckenfëscher zu Charleroi ergin ewou den Eddy Zauner all Joërs ob een Neist séng Kënschten als Méckenbënner zum beschten gët.......

 

 

 

"Sommedieue am Schnéi" vum Luss

Pënktlech fir den Joresofschloss vum Flyfishing Club aus Lëtzebuerg wor den Wanter angetraff an hat um Domaine vun Sommedieue bei Verdun den wäissen Teppech fir eis ausgerullt. Mir haten eis zu énger 16 Fëscher éng leschten Kéier an dësem Joër op den Weë gemeet fir zu Sommedieue den Wanter anzelauden an sin virum Wanterschloof nach éng Kéier esou richtég verwinnt gin. Zum Gkéck hat et um Virdag geschneit, esou dass eis Unrees onproblematesch verlaaf ass ewell d´Stroossen erëm fräi woren. Bei knackégen Temperaturen ënnert dem Gefréierpunkt an lichtem Schnéifall hun mir een wonnerschéinen Dag beim Waasser mat ganz vill Fësch erliewt. .....

 

"Bannowender 2012" vum Luss

Och am Joër 2012 huet den Méckenjang ,Jang Quintus, erëm een flotten Programm fir d´Méckenbënner vun Flyfishing Club aus Lëtzebuerg op d´Been gestallt. d´Bannkuren fänken den 19. Oktober 2012 un an daueren bis den 23 März am Joër 2013. All Joërs op een Neis geléngt et dem Méckenjang, mat der dotkräfteger Ënnerstetzung vum Raym Paulus, een originellen an ofwiesslungsräichen Programm zesummen ze stellen, fir d´Méckenfëscher vum Flyfishing Club aus Lëtzebuerg aus dem Wanterschloof un den Bannstack ze lackelen.....

 

 

"Sortie du jambonneaux" vum Luss

Den Samschden 10 November 2012 hun sech 16 Memberen vum Flyfishing Club aus Lëtzebuerg zu Hompré an der Belscht getraff fir zesummen een flotten Dag um Séi vun la Strange ze verbréngen. Den Mount November ass fir d´Memberen vum Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg och ëmmer den kulinareschen Héichpunkt am Joër ewell op la Strange fueren mir net nëmmen fir ze fëschen, née dës Sortie steet ëmmer ganz am Zeechen vun “ le Jambonneau ”, énger gekachten Héis déi mat énger sauce bearnaise zervéiert gët....

 

 

"Clubchampionnat 2ten Deel" vum Luss

Och dëst Joër ass zu Rabais an der Belscht déi zweeten Manche vum Clubchampionat vum Flyfishing Club aus Lëtzebuerg ausgedroën gin. Bei wonnerschéinem Hierschtwieder haten sech am Ganzen éng 20 Méckenfëscher anfond fir zesummen een spannenden Mätch auszedroën. Éiert et bei d´Waasser gaangen ass hun d´Memberen fir unzefänken nach den leschten Beschass ënnert eneen ausgetosch an esou munech Feinte vun der psyschologescher Krichsféierung ass un den Dag geluecht gin, mée ewei et dun bei d´Waasser gaangen ass dun stuung natirlech d´Freed un der Saach erëm am Virdergrond......

 

"Dobrodošli v Sloveniji" vum Luss

Drei Luxemburger Fliegenfischer / Freunde hatten sich zusammen aufgemacht um die sagenhafte Soča in Slowenien zu erkunden. Dieser Fluss, vorab als der smaragdener Fluss, das Juwel der Julichen Alpen oder auch als die Perle der Karawanken bezeichnet, sollte alle die in ihn gesetzten Erwartungen die wir im Vorfeld hatten, noch bei weitem übertreffen.
Mit dem Bewusstsein dass dieser Urlaub einen Höhenpunkt in unserer Laufbahn als Fliegenfischer darstellen sollte, haben wir uns .......

 

 

"Clubchampionnat 1ten Deel" vum Luss

Haut Samschdes den 22 September 2012 huet déi éischten Manche vum Clubfëschen vum Flyfishing Club aus Lëtzebuerg, op der Uewersauer am Heischentergrond stattfond. Et haten sech 14 Méckenfëscher anfond fir sech beim alljäehrlechen Clubfëschen un eneen ze moossen. Natirlech besteet och dëst Joër eist Championat aus énger Manche am Fléissgewässer an énger Manche am Stëllgewässer um Séi zu Rabais.....

 

 

"Nationalpark hohe Tauern" vum Luss

Auch in diesem Jahr verbrachte Dilk Luss, wieder einige Tage an den schönen Fliegenfischerstrecken des Hotels Bräurup im Herzen des Nationalparks hohe Tauern gelegen. Dieses traditionsreiche Haus bietet dem Fliegenfischer alles was das Herz eines Fliegenfischer höher schlagen lässt. Bei 130 km Fließgewässer sowie insgesamt 8 Bergseen findet nicht nur ein jeder Fliegenfischer sehr abwechslungsreiche Gewässerstrecken vor sondern besitzt auch die Möglichkeit bei dieser Vielfältigkeit immer einen befischbaren Gewässerabschnitt auszumachen....

 

 

"Sortie Sommedieue 2012"  vum Luss

Den Samschden 7.Juli 2012 hat den Flyfishing Club aus Lëtzebuerg sech Rendez- vous gin zu Sommedieue bei Verdun fir zesummen mat der Méck ze fëschen. Et woren 15 Memberen ungetrueden fir een schéinen Dag ze erliewen. Nodeems mir eis am Virfeld mat Organisatiounsprobleemer geploot haten ewell dësen Site ëmmer gudd besicht ass an éng Reservatioun doduurch net ëmmer einfach ass, hat eisen Sekretäir , den Erny, awer säin Bescht gemeet fir jidveréngem Satisfactioun ze gin, wat Him och geloongen wor an esou stuung éngem flotten Dag näischt méi am Weë......

 

 

"Auf nach Ruhpolding"  vum Luss

Auch in diesem Jahr hatten wir uns zu deren Vieren aufgemacht um einen Abstecher nach Ruhpolding in den Ortnerhof zu unternehmen. Hier hatten wir neben dem hauseigenen Gewässer des Ortnerhofes, der Urschlauer Ache, auch die weiße Traun auf dem Programm stehen, dies wurde nur dadurch möglich da die Besitzer des Ortnerhofes ihren Hausgästen im Umkreis von 35 km viele zusätzliche Gewässer anbieten können wo Sie zudem auch die benötigten Lizenzen besorgen. Handelt es sich bei der Urschlauer Ache um einen wilden Gebirgsbach der nach jeder Flussbiegung sein Erscheinungsbild verändert, fließt die weiße Traun regelmäßiger dahin....

 

 

"Lattily"     vum Luss

Den Week – end vum 15. bis den 17.Juni 2012 haten mir eis erëm opgemeet fir ee puer schéin Momenter um Domaine de la Salamandre zu Latilly ze verbréngen. 14 Memberen vum Flyfishing Club aus Lëtzebuerg haten den Weë op dësen onvergläichlechen Site fond an sin räichlech dofir belount gin. Wann mir op Latilly fueren ass dat schon een bedäitend Stéck Geschicht vun eisem Flyfishing Club ewell mir als Veräin vun der éischter Stonn aus un dobäi woren ewei dësen Site opgemeet gin wor an dofir ass et och, trotz all deenen anneren schéinen Destinatiounen déi mir all Joër op een Neis unsteieren, den Héichpunkt an onserem Fëscherjoër.....

 

"Wurfkurs an der Obersauer"     vum Luss

Da es sich bei unseren belgischen Kursleitern durch die Bank um lustige Kerle handelt, findet der Wurf Lehrgang immer in einem sehr lockeren und freundschaftlichen Rahmen statt was jedoch nicht besagen will das es am nötigen Ernst fehlen würde. Die Kursleiter möchten den Teilnehmer vermitteln dass Sie mit ihrem Wissen schon so manche Hilfestellung geben können dass es aber jedem Einzelnen überlassen ist was er daraus machen möchte, denn nur regelmäßiges Training und das am besten so oft wie möglich machen aus einem guten Fliegenfischer einen ebenso guter Fliegenwerfer.......

 

 

"Saulxures-sur-Moselotte" vum Luss


Den Flyfishing Club aus Lëtzebuerg huet sech den Week – end vum 12. an 13. Mée 2012 op den Weë gemeet fir an d´Vogesen fëschen ze fueren. Den lac de la Moselotte ass 9 ha grouss an läit idyllesch teschent den Birger an éngem 23 ha groussen Naturpark. Mir profitéieren bei dëser Sortie ëmmer vun der Geleenheet fir an den Chalets´ën déi direckt um Séi geleën sin ze iwwernuechten, esou bid sech eis d´Méiglechkeet Owes esou laang ze fëschen ewei et eis Spaass mécht, ouni mussen un d´Heemrees ze denken. Dodernieft sin déi schon legendär Grillowender zu Saulxure all Joër op een Neis een groussen Moment deen mir op keen Fall mëssen wëllen ....
 

 

"Lacroix sur Meuse 2012" vum Luss

Éng gudd dozen Memberen vum Flyfishing Club aus Lëtzebuerg haten sech den Samschden 21.Abrëll 2012 zu Lacroix – sur – Meuse getraff fir zesummen hirer Passioun nozekommen. d´Wieder hat sech dës Kéier net vun sénger allerbeschten Säit gewisen ewell et wor den ganzen Dag iwwer richtégt Abrëllswieder.
Moies sin mir nach méi oder wéineger drëchen iwwert d´Ronnen komm mée dofir huet et Mëttes geschott ewei mat Eemeren.
Och dat konnt awer net verhënneren dass mir ee flotten Dag mat ganz vill Fësch erliewt hun.

 

 

"Ouverture 2012" vum Luss

Och dëst Joër haten sech d´Memberen vum Flyfishing Club Lëtzebuerg op den Strecken vun der Entente Uewersauer getraff fir zesummen, op der Ouverture vun der Forell am Fléissgewässer, mat der Méck ze fëschen. Et wor ganz gudd Wieder op dësem 1. Abrëll, Moies woren et zwar nach 3,5 ° ënner Null mée ewei d´Sonn bis eraus wor sin d´Temperaturen séier an d´Luucht gaangen och wann se net iwwer 12° plus erauskomm sin. Den Mich, Patrick, Jemp Jang an den Luss hun sech op der Wolz zu Kautenbaach getraff an den Erny, René, Jang an den Jeek haten sech Rendez – vous gin zu Mechela fir op der Uewersauer unzefänken.....

 

 

"Dag vum Präsident" 2012 vum Luss

Och dëst Joër huet eisen Präsident um Dag no der Generalversammlung d´Fëscher vum Flyfishing Club Lëtzebuerg op den Lac de Rabais invitéiert fir ” den Dag vum Präsident “ ze feieren. Den Jeek mécht sech ëmmer éng speziell Éier draus d´Fëscher op séngem Dag ze verwinnen. Hien gët net nëmmen den Apperitif an den Dessert zum Beschten, Hien suergt och ëmmer mat sénger gudder Laune beschtens dofir dass d´Memberen vun eisem Club sech gudd versuergt fillen. Esou haten gudd zwanzég Fëscher den Weë op Rabais fond, an nodeems eis éischt Sortie op den moulin de Boismont ausgefall wor ewell den Weiher zougefrour wor, wor dëst déi éischt Sortie fir dëst Joër........

Berichte 2011

Generalversammlung 2012.... vum Luss

Freides den 9. März 2012 haten mir eis zu Rolléng op den Fëschweiheren beim Cindy an beim Andy getraff fir an éngem symphateschen Kader eis uerdentlech Generalversammlung ofzehalen. Virum offizielen Deel ass fir unzefänken ewei ëmmer eemol ee bëssen gepootert an den leschten Beschass ausgetosch gin.
Duerno sin mir dann zum offiziellen Deel iwwer gaangen. Et haten sech leider net ganz vill Memberen dëst Joër anfond wat ee bëssen Schued wor emsou méi ewell mir dëst Joër fir déi éischten Kéier eis Generalversammlung zu Rolléng op den Fëschweiheren ofgehalen hun, dëst an éngem Kader deen éngem Club vun Fëscherkollegen wirdég  ass. ....

 

 

 

Jahresabschluss in Sommedieu.... vum Luss

Haut, Samschdes den 10. Dezember 2011, haten d´Memberen vum Flyfishing Club Lëtzebuerg sech zu Sommedieue bei Verdun getraff fir éng leschten Kéier am Joër zesummen ze fëschen. Et woren éng gudd Dozen Memberen déi op Sommedieue gefour woren fir bei guddem Wieder d´Joër auskléngen ze loossen. Sommedieue ass bei villen lëtzebuerger Méckenfëscher beléiwt ewell een hei Alles virfënd wat eis Passioun esou onvergläichlech mécht, éng intakt Natur, wonnerschéin Fësch an virun allem vill Rouh ewell dësen Site nëmmen den Méckenfëscher virbehalen ass an zeguer d´Unzuel vun den Fëscher limitéiert ass déi am Dag hei dierfen fëschen. ....
 

 

 

Bannowender vum Flyfishing Club Letzebuerg...
vum Luss

Vum 4. November 2011 aus un, fannen erëm traditioneller Weis d´Bannowender vum Flyfishing Club aus Lëtzebuerg statt. Neierdéngs stin eis heivir och ganz besonnesch Reimlechkeeten zu Verfügung ewou mir eiser Passioun kënnen nogoën. Mat vill Ansatz an Fléiss sin d´Cindy an den Andy, allen béid aktiv Memberen an onserem Club, dobäi d´Fëscherweiheren zu Rolléng  (Lamadelaine) an d´Reih ze setzen an mir sin eis sécher dass, wann dat jonkt Team ronderëm Sie zwee ob deem angeschloënen Weë weiderfiirt, hir Weiheren éng Beräicherung gët fir all Sportfëscher......

 

Bericht zum Angeltrip nach La Strange 2011 von Luss

Den éischten Samschden am Mount November, steet traditioneller Weis beim Flyfishing Club Lëtzebuerg eis Sortie op Hompré an den belschten Ardennen, och nach la pêche au Jambonneau genannt, um Programm. Um Virowend vun dëser Sortie fänken ëmmer d´Bannowender mam Méckenjang am mam Raym un déi dëst Joër um Site vun den Fëschweiheren zu Lamadelaine stattfannen ewou sech vill Aarbecht gemeet gin ass vun den Bedreiwer, dem Cindy an dem Andy, .....

 

 

Bericht zur Clubmeisterschaft 2011 von Luss

Och dëst Joër hun erëm éng selleschen Memberen vum Flyfishing Club Lëtzebuerg un der Clubmeeschterschaft deelgehol. Ausgedroën gouf d´Meeschterschaft an zwou Manchen ewoubäi déi éischt am Fléissgewässer op der Uewersauer am Heischentergron stattfond huet an déi zweet um Séi vun Rabais an der Belscht. Et woren am Ganzen éng 15 Memberen ungetrueden fir sech uneneen ze moossen, .....

 

 

Bericht zum Angeltrip nach Südkärnten von Luss

Zu deren Fünf, Patrick, Mich, Jang, Jemp und Luss, hatten wir uns aufgemacht um zwischen dem 2. und 7. Oktober im Dreiländereck Österreich / Slowenien / Italien im Fischereinetzwerk des Südens der Alpe-Adria Fischerei bei Milan Wutte den Äschen nachzustellen. Da bekannter Weise im Oktober die Flüsse in den Alpenregionen Niedrigwasser führen und dies anscheinend die beste Zeit im Jahr ist um den Äschen nachzustellen hatten wir uns bei Milan Wutte

 

Bericht zum Ausflug nach Freux von Luss

Den Flyfishing Club Lëtzebuerg hat den 27 August 2011 éng Sortie op den Lac de Freux an der Belscht. Dësen Site an der Géigend vun Libramont ass ongeféier 90 km vun Lëtzebuerg eweg geleën. Zu Sterpenich fiirt een iwwer d´Grenz an dann weider op der A 4 Richtung Bréissel ewou een bei der Sortie 26 / Libramont d´Autobunn verléisst. Duerno fiirt een nëmmen nach op der Landstrooss Richtung Libramont an unschléissend Sainte Odé. .......mehr

 

Bericht zum Ausflug nach Lattily von Luss

d´Sortie op den Domaine de la Salamandre ass am Kalener vum Flyfishing Club Lëtzebuerg all Joër déck ënnerstrach an et kann een dësen Openthalt rouëg als Héichpunkt vum Fëscherjoër tituléieren. All Joër am Juni fueren d´Memberen vun eisem Club zesummen op dësen schéinen Séi deen an ongeféier 3 1/2 Stonn vun Lëtzebuerg aus ze ereechen ass........mehr

 

Bericht über ein besonders schönes Gewässer in Ruhpolding

Da ich, Dilk Luss, jedes Jahr mit meinem Fliegenfischerfreund und Schwager, Rissé Guy, einen Kurztrip zum Fliegenfischen einplane, verbrachten wir heuer vier wunderschöne Tage in Ruhpolding in Oberbayern. Ruhpolding ist mit seinen 6500 Einwohnern ein großes, romantisch verträumtes Dorf, das Natur pur zu jeder Jahreszeit bietet. Untergebracht waren wir im Ortnerhof, einem Wellness Hotel direkt am Fuße der Berge gelegen......mehr

 

Bericht zum Wurfkurs an der Obersauer 2011 von Luss

Heute, Samstag den 21.Mai 2011, fand bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um die 25° Grad, an der Obersauer in Michelau der alljährliche Wurf Kurs des Fliegenfischer Clubs aus Luxemburg statt. Wie jedes Jahr hatten sich die drei Instrukteure vom P & S Flyfishing Team www.pnsflyfishing,be Patrick, Ludo und Ben, aus dem belgischen Koersel/Beringen bereit erklärt uns in Sachen Wurftechnik auf den neuesten Stand zu bringen.......mehr

 

Bericht zum Ausflug nach Saulxures 2011 von Luss

Den 14. an 15, Mée 2011wor et erëm esouwäit, Saulxure an den Vogesen wor ungesot. Den Lac de la Moselotte ass niewend dem Lac de la Salamandre zu Latilly sécher déi flottsten Destinatioun déi mir all Joër unsteieren. Et woren éng 20 Memberen vum Fly Fishing Club Lëtzebuerg déi un dëser Sortie deelgehol haten. Ënnerbruecht woren mir an Chalets´en déi direkt um Séi geleën sin. Dës Chalets´en sin zwar relativ spartanesch angeriicht, mée erfëllen awer voll hiren Zweck an fir éng Nuecht konnten mir gären ob den gewinnten Luxus verzichten.......mehr

 

Bericht zum Trip "Lac de Malguet" von Luss

Fënnef Memberen vum Flyfishing Club Lëtzebuerg, den Hoffmann Jemp, den Ehr Jang, den Riehl Patrick, den Gilson Mich an den Dilk Luss, woren vum 12.Abrëll bis den 15.Abrëll 2011, 8 Stonnen Richtung Auvergne gefour fir um Lac de Malaguet mat der Méck ze fëschen. Dësen Séi läit an der Haute - Loire op 1050 meter Héicht, ongeféier 50 km hannert St. Etienne. Den Lac de Malaguet ass am 14. ten Jorhonnert ungeluecht gin an bis Mëtt vum leschten Jorhonnert als Pisciculture exploitéiert gin........mehr

 

Bericht zum Ausflug nach La Croix sur Meuse von Luss

Den Flyfishing Club Lëtzebuerg hat séng drëtt Sortie am Joër 2011 op la Croix sur Meuse gemeet. Dësen Site ass nei am Programm vum Flyfishing Club an ass an Plaz vun Brouennes an den Programm gehol gin ewou et net méi méiglech wor éng Sortie ze organiséieren. La Croix sur Meuse ass een ganz neien Site deen ongeféier 10 km hannert deem bescht bekannten Site vun Sommedieue läit. Ewell den Weiher an énger Pisciculture läit, ass dësen och ëmmer beschtens mat Fësch besat.........mehr

 

Bericht zur Generalversammlung 2011 von Luss

Den Freiden 11. März 2011 um 20.00 Auer wor zu Leideléng am Centre sociétaire " an der Eech " déi 14. geweinlech Generalversammlung vum Flyfishing Club vun Lëtzebuerg. Den Virstand huet, ënnert der souveräner Leedung vum Präsident dem J.J. May, déi eenzel Punkten vum ordre du jour duurchgehol. Esou huet enner annerem den Sekretäir Erny Arend dat vergaangend Joër rekapituléiert an bei déier Geleenheet och d´Aktivitéiten fir dat kommend Joër virgestallt.

 

Sortie mam Flyfishingclub op Rabais 2011 von Luss

d´Memberen vum Flyfishing Club Lëtzebuerg haten sech den Samschden 12.März 2011 zu Rabais anfond fir zesummen mat der Méck ze fëschen. Vum Wieder hir haten mir et gudd erwëscht an et luung schon een Hauch vun Fréijoër an der Luucht. Den Séi zu Rabais ass ganz bekannt bei den lëtzebuerger Méckenfëscher ewell Hien, énger Säits net wäit eweg vun Lëtzebuerg läit an annerer Säits ganz geschätzt gët wéinst séngem kloren Waasser.......mehr

 

 

Sortie mam Flyfishingclub op Boismont von Lucien Dilk

Penktlech fir den Optackt vun der Fëschersaison vum Flyfishing Club Lëtzebuerg, sin d´Horgänsen erëmkomm fir eis d´Fréijor unzekennegen. Nodeems mir eis Ausgangs Januar ewei all Joër zu Charleroi op der Austellung fir Méckenfëscher mat Material angedeckt haten, an och nodeems mir den Wanter iwwer fléisseg, ënnert der fachmänneger Unleedung vun Quintus Jang an dem Paulus Raymond eis Méckendousen an den Bannowender opgefëllt haten, ass et dun also den 12. Februar 2011 endlech erëm bei d´Waasser gaangen......mehr

   

Oldies

Bericht Rabais 2005

Bericht zur Generalversammlung 2004-2005

Gemeinsames Fischen in Sommedieue am 26 Februar 2005