BerichteBindekurseKalenderMerchandiseStatuten
 

Fliegenbinden mit dem Flyfishingclub
Soirées de montage

"op de Weiheren" rue du vieux moulin, L-4883 Lamadelaine

>>>>>Strassenkarte/carte routier


  

Eis Bannowender, Saison 2023/2024, fänken erëm un

a mir treffen eis ëmmer Mëttwochs, um 19h30, op de Rollenger Weieren.

 

Folgend Deeg goufe festgehalen:

 

November :  8, 15, 22, 29

Dezember :  6, 13, 20

Januar :  3, 10, 17, 24, 31

Februar :  7, 14, 21, 28

Mäerz :  6, an den 13. ass dann eis Ofschlossiessen.

 


Och dëst Joër fannen d´Bannkuren vum Flyfishing Club Lëtzebuerg statt. Wat d´Mécken unbelaangt  hun mir och dëst Joër keen festen Programm opgestallt, mir entscheeden villméi vun Kéier zu Kéier ewei éng Méck gebonnen gët an och Wien d´Méck bënnt. d´Memberen kréien awer ëmmer ee puer Deg am Viraus matgedeelt ëm ewei éng Méck et sech handelt an wat vun Material benéidegt gët.  


Les débutants sont les bienvenus / Anfänger sind herzlich willkommen
 und sollen sich bitte beim Sekretär anmelden

S'inscrire par email
Einschreiben per Email